Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

„Z geologią za pan brat”– XI Piknik Geologiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WGPBXI Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: „Z geologią za pan brat”– XI Piknik Geologiczny
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę ogólnogeologiczną i przyrodniczą, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu geologii dynamicznej, mineralogii i geologii złóż i dziedzin pokrewnych. Powinien posiadać umiejętność samodzielnego wykonywania prostych pokazów i eksperymentów geologicznych, chemicznych.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy geologicznej na różnego rodzaju przyrodniczych imprezach okolicznościowych. Uczestnik zajęć wykazuje się pozyskaną wcześniej wiedzą geologiczną, umiejętnością wykonywania eksperymentów i doświadczeń z zakresu geologii i nauk pokrewnych, a także zdolnością ich zrozumiałego objaśniania.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu przedstawienie przez uczestnika zajęć posiadanej przez niego wiedzy geologicznej i ogólno przyrodniczej dla szeroko rozumianego odbiorcy. Jest ono prowadzone w formie krótkich prezentacji, niekiedy przy zastosowaniu technik multimedialnych lub sporządzonych samodzielnie modeli dydaktycznych. Wykonywane są różne plansze o charakterze edukacyjnym, służące do prowadzenia zajęć stacjonarnych i plenerowych. Prezentacje dotyczą konwencjonalnych źródeł energii: surowców energetycznych – ich genezy, eksploatacji i wykorzystania przez człowieka, niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, procesów geologicznych prowadzących do powstawania struktur geologicznych perspektywicznych dla powstawania złóż. Przedstawiane jest także wykorzystanie różnych surowców przez człowieka na przestrzeni wieków, od czasów prehistorycznych do dziś, a także możliwe zastosowania w przyszłości. Prezentowane są dzieje Ziemi od jej powstania do czasów współczesnych, wpływ procesów kształtujących oblicze poszczególnych kontynentów w różnych epokach geologicznych, a także rozwój flory i fauny. Prezentowane jest zastosowanie różnych surowców, głownie skalnych w innych dziedzinach np. architekturze i sztuce, oraz najsłynniejsze budowle Polski i świata wykonane z tych skał.

Laboratorium obejmuje samodzielne wykonywanie prostych doświadczeń, pokazujących właściwości niektórych surowców energetycznych, chemicznych czy metalicznych, które w szczególny sposób służą człowiekowi.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student ma wiedzę o budowie Ziemi, kształtujących ją procesach geologicznych i genezie powstawania złóż surowców mineralnych. Samodzielnie analizuje możliwy przebieg procesów geologicznych prowadzących do powstawania i nagromadzenia złóż, umie zaprezentować swoją wiedzę w formie krótkiego wystąpienia. Umie wyjaśnić znaczenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.

Umie wskazać zastosowanie surowców skalnych w innych dziedzinach, np. architekturze i sztuce.

Umie samodzielnie przeprowadzić proste eksperymenty geologiczne i chemiczne, objaśnić je w sposób zwięzły i zrozumiały,

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest umiejętność przygotowania krótkiej prezentacji, jaj wartość merytoryczna i sposób wygłoszenia. Sposób sporządzenia planszy edukacyjnej, jej wartość merytoryczna lub ocena pracy pisemnej na zadany temat.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.