Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-112POWI Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Prawo ochrony własności intelektualnej

Pełny opis:

Zapoznanie z najważniejszymi problemami systemu ochrony własności intelektualnej w zakresie prawa krajowego (podział prawa własności intelektualnej na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej; podmiot i przedmiot praw autorskich; problem praw majątkowych i osobistych, przedmioty ochrony własności przemysłowej, podstawowe pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej).

Literatura:

Marek Łazewski, Ochrona własności intelektualnej - podstawy, UOTT UW, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

Wiedza:

1) wskazać i scharakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności intelektualnej

2) opisać proces kształtowania się w Polsce i w Europie prawa autorskiego

3) przedstawić podstawową siatkę pojęć z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej)

4) wskazać podstawowe informacje o funkcjonowaniu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP oraz innych instytucji działających w zakresie ochrony własności intelektualnej

Umiejętności:

1) posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej

2) stosować, w podstawowym zakresie, z przepisów prawa poświęconych problemowi korzystania z utworów w rozumieniu prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków

Postawy:

1) docenić potrzebę tworzenia i zastosowywania regulacji prawnych związanych z ochroną własności intelektualnych

2) dostrzegać konsekwencje (w tym negatywne) obecnie obowiązujących regulacji prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach. Test zaliczeniowy składa się z 13 pytań (konieczność udzielenia 7 prawidłowych odpowiedź dla uzyskania zaliczenia). Jest to test zamknięty jednokrotnego wyboru (każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Brylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Brylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.