University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Specialization seminars for Biology

General data

Course ID: 1400-311SSPEC-BI
Erasmus code / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Specialization seminars for Biology
Name in Polish: Seminaria specjalizacyjne dla biologii
Organizational unit: Faculty of Biology
Course groups: Requisite courses for the first year of completion studies in Biology
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Learning outcomes: (in Polish)

Zna w stopniu poszerzonym zagadnienia związane z biologią molekularną, biologią komórki i organizmu, ekologią, ewolucjonizmem lub mikrobiologią ogólną. (S3_W01)

Zna i rozumie podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością naukową w zakresie szeroko pojętej biologii. (S3_W05)

Wykazuje umiejętność komunikowania się, przygotowywania prezentacji oraz biegłego posługiwania się literaturą naukową w języku polskim i obcym. (S3_U02)

Jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych oraz prowadzenia działań popularyzujących naukę. (S3_K01, S3_K02)

_

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Specialization seminar more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Specialization seminar more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Specialization seminar more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)