Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój gospodarczy - teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-RGTP Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Rozwój gospodarczy - teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak wstępnych wymagań formalnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi rozwoju gospodarczego, prezentacja założeń podstawowych doktryn ekonomicznych, prezentacja różnych paradygmatów rozwoju gospodarczego i dorobku najważniejszych „szkół myślenia” oraz analiza praktycznych doświadczeń z zakresu rozwoju gospodarczego i przegląd badań nad rozwojem gospodarczym.

Pełny opis:

I. Systematyzacja głównych pojęć używanych w studiach nad rozwojem

» Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno-ekonomiczny

» Cele, czynniki, warunki i bariery rozwoju

» Konkurencyjność jako efekt rozwoju

» Mierniki rozwoju oraz źródła danych wykorzystywane przy badaniach nad rozwojem

II. Przegląd głównych doktryn ekonomicznych

» Starożytność (Epos o Gilgameszu, myśliciele greccy, chrześcijaństwo)

» Średniowiecze (Św. Tomasz z Akwinu)

» Czasy nowożytne (Kartezjusz, merkantyliści, fizjokraci, Mandeville, Smith, Say, Malthus, Ricardo, Mill, Marks, Weber, Marshall, Hayek, Keynes)

» Neoliberalizm i neoetatyzm

» „Globalne” teorie rozwoju

» Teorie regionalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego

III. Badania nad rozwojem gospodarczym (próba identyfikacji czynników rozwojowych; rezultaty badań zagranicznych i badań krajowych)

Literatura:

» Landes D. S. (2010) Bogactwo i nędza narodów, przeł. H. Jankowska, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

» Sedláček T. (2012) Ekonomia dobra i zła, przeł. D. Bakalarz, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

» Payne A., Phillips N. (2011) Rozwój, przeł. M. Dera, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

» Bąkiewicz A., Żuławska U. (2010) Rozwój w dobie globalizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

» Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (2007) Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.

» Grosse T. G. (2002) Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1 (8), Warszawa, s. 25-48.

» Flassbeck H. (2013) 10 mitów kryzysu, przeł. M. Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

» Wapshott N. (2011) Keynes kontra Hayek – spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, przeł. R. Madejski, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

» Harvey D. (2008) Neoliberalizm. Historia katastrofy, przeł. J.P. Listwan, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

» Dziemianowicz W. (2008) Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – inwestorzy zagraniczni, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

» Acemoglu D., Robinson J.A. (2014) Dlaczego narody przegrywają: Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, przeł. J. Łoziński, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Efekty kształcenia:

Uczestnicy zajęć powinni posługiwać się elementarnymi pojęciami z dziedziny rozwoju gospodarczego; powinni rozumieć różne koncepcje ekonomiczne dotyczące rozwoju gospodarczego; powinni rozumieć podstawowe procesy gospodarcze i znać czynniki wpływające na rozwój gospodarczy, które są identyfikowane w badaniach nad rozwojem.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin zaliczeniowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.