University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Local Government II

General data

Course ID: 1900-5-ST2
Erasmus code / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Political sciences and civics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Local Government II
Name in Polish: Samorząd terytorialny II
Organizational unit: Faculty of Geography and Regional Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Main fields of studies for MISMaP:

spatial development

Type of course:

obligatory courses

Requirements:

Local Government I 1900-5AST1

Mode:

Classroom

Short description:

Together with the course on "Samorząd Terytorialny I" the course allows students to understand the Polish system of local government and its importance for the contemporary state. Students learn about:

- the system of local government finance in Poland (revenues from own sources, intergovernmental transfers, borrowing to finance capital investments);

- organizational forms of service delivery (available models of service delivery, legal-organizational forms used in Polish local governments)

The course consists of 30 hours of lectures and 15 hours of classes

Full description:

Part I. Local government finance in Poland

1. The importance of local public finance. Public goods, merit goods, natural monopolies.

2. The main features of intergovernmental finance system. Categories of local revenues, the desired features of the financial system, main elements of the financial system in Poland.

3. Revenues from own sources: types of own revenues, local taxes in Poland

4. Intergovernmental transfers: types of transfers, general-purpose grant in Poland, types, and criteria for specific grants

5. Debt instruments and financing of local investments: legal regulations in Poland, economic and legal criteria of indebtedness, borrowing policies of Polish local governments

6. Budgeting: legal regulations, budget calendar, the notion of operating surplus, the practice of budgeting in Polish local governments

7. Local tax policies: legal framework, the practice of tax policies in Poland

Part II. Service delivery

1. Trends in models of local services, marketization, and privatization, the impact of New Public Management

2. Local government as an entrepreneur - profit-oriented economic activity of local governments

3. Organizational forms of service delivery in Poland: jednostka budżetowa, zaklad budżetowa, local company

4. Relationship between local government and private providers of services

5. Financing local services. Pricing policies, subsidizing local services

6. Organizational forms of service delivery: the case of public transport and waste management

7. The impact of organizational arrangements on financing the development of communal infrastructure

8. The role of local governments in the delivery of social services - pre-school education

Bibliography: (in Polish)

Chmielnicki P. (2009) Świadczenia usług przez samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa: Municypium

Swianiewicz P. (2011) Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Warszawa: Municypium

Swianiewicz P., Krukowska J., Lackowska M., Łukomska J. (2011) Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej, Warszawa: Wydawnictwa ICM Uniwersytet Warszawski, seria Biblioteczka Oświaty Samorządowej, z. 4

Brzóska, A., Swianiewicz, P. (2020) Elastyczność popytu na lokalny transport zbiorowy w polskich miastach, Studia Regionalne i Lokalne 2, s. 67-91, DOI: 10.7366/1509499528004

Swianiewicz, P., Kurniewicz, A. (2018) Cykl politycznych w opłatach za lokalne usługi publiczne, Studia Regionalne i Lokalne nr 2/2018, s. 56-77, DOI: 10.7366/1509499527204

Swianiewicz, P. (2017) Urynkowienie, prywatyzacja i rekomunalizacja. Formy dostarczania lokalnych usług publicznych w opiniach burmistrzów krajów europejskich, Samorząd Terytorialny 2017/5, s. 11-26

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2016) System wyrównawczy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – propozycja usprawnienia, Samorząd Terytorialny, 2016/12, s. 29-50

Wollmann H. (2016) Provision of Public and Social Services in European Countries: From Public Sector to Marketization and Reverse—or, What Next? in: S. Kuhlmann & G. Bouckaert (Eds.), Local Public Sector Reforms: National Trajectories and International Comparisons (pp. 187–204). Houndmills: Palgrave Macmillan

Voorn B., Van Genugten M.L & Van Thiel S. (2020) Reinterpreting re-municipalization: finding equilibrium, Journal of Economic Policy Reform, DOI: 10.1080/17487870.2019.1701455

UOKIK (2019) Raport z badania rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019, Warszawa 2019

Wydatki mieszkańców na usługi komunalne w miastach powiatowych (2020) Raport firmy Curulis

Kluza B., Kluza K., (2020) Mieszkania komunalne – wyzwanie dla polityki mieszkaniowej państwa w świetle badań wybranych miast, Urban Development Issues, vol. 67, 75–84

NIK (2018) Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa

Łukomska J., Swianiewicz P., (2015) Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce, Municypium SA, Warszawa

Bieżące rankingi Czasopisma samorządowego „Wspólnota”

Learning outcomes:

After the course student:

- understand basic notions related to financing local government operation (own revenues, local tax, tax sharing, general and specific purpose grants, credit, loan, bond issue);

- knows the basic features of the Polish local government financial system

- understands differences among models of service delivery

- understand differences among organizational forms of service delivery in Poland

Assessment methods and assessment criteria:

Final exam. The knowledge of the material presented during the course on "Local government I" and "Local government II" is required. The test consists of over a dozen of open-ended questions.

The final grade takes into account the score gained during classes

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Class, 15 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Julita Łukomska
Group instructors: Joanna Krukowska, Julita Łukomska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Class, 15 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Julita Łukomska
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)