Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza danych ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-ADI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza danych ilościowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza i umiejętności dotyczące pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych ilościowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Źródła danych ilościowych i metody ich pozyskania.

Przetwarzanie danych ilościowych w arkuszu kalkulacyjnym.

Analiza statystyczna danych ilościowych.

Wizualizacja danych ilościowych.

Pełny opis:

Żródła danych ilościowych i metody ich pozyskania.

Przetwarzanie danych ilościowych w arkuszu kalkulacyjnym.

Analiza statystyczna danych ilościowych.

Wizualizacja danych ilościowych.

Literatura:

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Tomlinson, R., 2008, Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla Menedżerów. ESRI Polska, Warszawa

Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Białousz St. (red.), Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza na temat pozyskiwania danych ilościowych, źródeł i metod. Praktyczne umiejętności pozyskiwania i przetwarzania danych ilościowych. Znajomość podstaw statystyki.

Metody i kryteria oceniania:

- dopuszczalne są dwie nieobecności, wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione.

- w przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu, przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę zaliczenia, termin ustalany po konsultacji z prowadzącym ćwiczenie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.