University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Analiza danych ilościowych

General data

Course ID: 1900-6-ADI Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Analiza danych ilościowych
Department: Faculty of Geography and Regional Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Wiedza i umiejętności dotyczące pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych ilościowych.

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Źródła danych ilościowych i metody ich pozyskania.

Przetwarzanie danych ilościowych w arkuszu kalkulacyjnym.

Analiza statystyczna danych ilościowych.

Wizualizacja danych ilościowych.

Full description: (in Polish)

Żródła danych ilościowych i metody ich pozyskania.

Przetwarzanie danych ilościowych w arkuszu kalkulacyjnym.

Analiza statystyczna danych ilościowych.

Wizualizacja danych ilościowych.

Bibliography: (in Polish)

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Tomlinson, R., 2008, Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla Menedżerów. ESRI Polska, Warszawa

Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Białousz St. (red.), Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza na temat pozyskiwania danych ilościowych, źródeł i metod. Praktyczne umiejętności pozyskiwania i przetwarzania danych ilościowych. Znajomość podstaw statystyki.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- dopuszczalne są dwie nieobecności, wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione.

- w przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu, przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę zaliczenia, termin ustalany po konsultacji z prowadzącym ćwiczenie.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: (unknown)
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.