Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-8-SM3-UR Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie III
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia II stopnia, GP, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia II stopnia, GP, spec. Urbanistyka i regionalistyka
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Istotny dla tego etapu zajęć jest postęp i awansowanie pracy magisterskiej.

Studenci przedstawiają dwa referaty ukazujące w określonym etapie czasowym stan zaawansowania pracy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy.

Pełny opis:

Podczas seminarium drugiego semestru studenci prezentują postęp w realizacji tematu pracy. Przygotowują, przedstawiają i poddają pod dyskusję co najmniej jeden referat (najczęściej: harmonogram realizacji zadania badawczego, aktualny stan realizacji, plany na najbliższy czas).

Literatura:

Zależna od zakresu tematycznego i terytorialnego prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student zna najważniejsze pozycje literatury dotyczące badanego terenu i problemu. Potrafi zaprojektować harmonogram realizacji zadania badawczego. Zna różnicę między wymogami stawianymi pracy licencjackiej i magisterskiej. Potrafi protokółować wystąpienia i dyskusje naukowe.

Rozpoznaje zalety współpracy naukowej w grupie i potrafi docenić znaczenie konstruktywnej krytyki.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach i obecność (nie dopuszcza się więcej niż 2 nieobecności usprawiedliwione). Złożenie do dziekanatu pracy magisterskiej jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.