Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP39-OG Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Dzieje filozofii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie podstawowych systemów filozoficznych . Zostaną przedstawione ich założenia oraz wzajemne związki. Przedmiotem rozważań będzie również aktualność wybranych systemów filozoficznych przeszłości.

Pełny opis:

1. Filozofia jako wiedza i jako mądrość. Stanowiska minimalistyczne i maksymalistyczne. Znaczenie teoretyczne i praktyczne filozofii.

2. Filozofia w Europie a na innych kontynentach. Pierwsi filozofowie. Zagadnienie arche.

3. Idealizm a materializm. Idealizm teoriopoznawczy. Wątki idealistyczne w poglądach filozofów poprzedzających Platona. Idealizm obiektywny.

4. Zagadnienie źródeł poznania. Racjonalizm i odmiany empiryzmu.

5. Agnostycyzm . Materializm. Panteizm. Hylemorfizm głoszony przez Arystotelesa.

6. Poglądy etyczne filozofów starożytności.

7. Charakterystyka poglądów filozoficznych średniowiecza.

8. Przyczyny renesansu i ogólna charakterystyka tego okresu.

9. Kartezjusz i Bacon jak twórcy filozofii nowożytnej. Pascal a Kartezjusz.

10. Substancja według Spinozy i według Leibniza. Idealizm subiektywny Berkeleya.

11. Przewrót kopernikański Kanta. Idealizm transcendentalno-logiczny.

12. Pozytywizm filozoficzny i neopozytywizm.

13. Neokantyzm.

14. Nurty w obrębie filozofii chrześcijańskiej.

15. Okresy filozofii w Polsce po drugiej wojnie światowej. Filozofia powojenna w Polsce na tle filozofii międzywojennej. Mesjanizm.

Literatura:

M. Szyszkowska, Dzieje filozofii, Białystok 2009

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2000

A. Miś, Filozofia współczesna, główne nurty, Warszawa 2007

B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, Warszawa 2000

Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy:

- student zna i rozumie założenia podstawowych nurtów filozoficznych;

- student zna i rozumie proces kształtowania się i ewoluowania poglądów filozoficznych;

- student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i kategorii filozoficznych;

w zakresie umiejętności:

- student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu filozofii do analizy problemów współczesności;

- student potrafi formułować własne poglądy na temat różnych stanowisk filozoficznych i je uzasadnić;

w zakresie kompetencji społecznych:

- student posiada umiejętność przedstawić rózne stanowiska filozoficzne i je porównać.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach oraz rozumienie zagadnień przedstawionych w czasie wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład fakultatywny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kryniecka-Piotrak
Prowadzący grup: Anna Kryniecka-Piotrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.