Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-KINT-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 0.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie i utrwalenie przez studenta technik informatycznych związanych z obsługą komputera oraz podstawowych aplikacji biurowych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie i utrwalenie przez studenta technik informatycznych związanych z obsługą komputera oraz podstawowych aplikacji biurowych: praca w środowisku Windows, zwiększanie wydajności pracy poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych, przetwarzanie tekstów, obsługa arkusza kalkulacyjnego, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w internecie. Zakres materiału poszerzony został o obsługę systemu USOS

Zajęcia zorganizowane są na platformie moodle w charakterze e-learningu. Studenci sami dostosowują godziny i czas nauki do swoich potrzeb oraz umiejętności. Materiały będą udostępniane stopniowo. Ostatnie materiały zostaną przekazane przed Nowym Rokiem.

Edytor tekstów

Obsługa arkuszy kalkulacyjnych

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Techniki informatyczne i komunikacyjne

Bazy prawnicze

Przeglądanie stron internetowych i komunikacja w internecie

Skróty klawiaturowe

USOS

Efekty uczenia się:

Umiejętność wykorzystywania podstawowych technologii informacyjnych w nauce i pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy test wyboru.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Klukowski
Prowadzący grup: Mateusz Klukowski
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=11963
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)