University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Information technology

General data

Course ID: 2200-KINT-1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Information technology
Name in Polish: Technologia informacyjna
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 0.50 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Remote learning

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie i utrwalenie przez studenta technik informatycznych związanych z obsługą komputera oraz podstawowych aplikacji biurowych

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie i utrwalenie przez studenta technik informatycznych związanych z obsługą komputera oraz podstawowych aplikacji biurowych: praca w środowisku Windows, zwiększanie wydajności pracy poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych, przetwarzanie tekstów, obsługa arkusza kalkulacyjnego, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w internecie. Zakres materiału poszerzony został o obsługę systemu USOS

Zajęcia zorganizowane są na platformie moodle w charakterze e-learningu. Studenci sami dostosowują godziny i czas nauki do swoich potrzeb oraz umiejętności. Materiały będą udostępniane stopniowo. Ostatnie materiały zostaną przekazane przed Nowym Rokiem.

Edytor tekstów

Obsługa arkuszy kalkulacyjnych

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Techniki informatyczne i komunikacyjne

Bazy prawnicze

Przeglądanie stron internetowych i komunikacja w internecie

Skróty klawiaturowe

USOS

Learning outcomes: (in Polish)

Umiejętność wykorzystywania podstawowych technologii informacyjnych w nauce i pracy.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Końcowy test wyboru.

Practical placement: (in Polish)

Brak

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
E-learning course, 30 hours more information
Coordinators: Mateusz Klukowski
Group instructors: Mateusz Klukowski
Course homepage: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=11963
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)