University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The elements of intellectual property rights for Education Faculty students

General data

Course ID: 2300-EOWI
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The elements of intellectual property rights for Education Faculty students
Name in Polish: Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Celem kursu jesy zapozannie studentów z problemami ochrony własności intelektualnej w zakresie przydatnym dla humanistów i przedstawicieli nauk spolecznych

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów różnych specjalności, zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich studiów pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, omawiane są podstawowe pojęcia z tego zakresu. Nacisk położony jest na zasady korzystania z utworów chronionych przez prawa autorskie przez szkoły, uczelnie i biblioteki, a także zakres dozwolonego użytku osobistego utworu objętego ochroną. Poruszana jest także problematyka plagiatu

Full description:

The course includes the basic issues concerning intellectual property rights within the range of interest of Education Faculty students:

- the general notions of intellectual property rights;

- legal acts on intellectual property and differences between protection deriving from Copyrights Act and Industrial Property Act;

- the range of protection of author under Polish law (who is protect by the Copyright Act, moral and economic rights of author, the rights of co-authors);

- the problem of licensing, transfer of rights;

- the permissible use of protected work;

- scope of use of copyrights (in particular by schools, higher education units, libraries and for needs of the disabled)

- the rules of use of copyrights by students and lectures;

- plagiarism problem.

Learning outcomes: (in Polish)

Student:

1. wie jakie akty prawne chronią własność intelektualną i rozumie różnicę w ochronie przewidzianą w przepisach prawa autorskiego i Ustawie Prawo własności przemysłowej ;

2. zna warunki i zakres ochrony twórcy w naszym kraju;

3. rozumie znaczenie podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej, rozumie różnice między prawami osobistymi a majątkowymi twórcy;

4. rozumie zasady korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego;

5. zna zasady korzystania z prawnie chronionych utworów przez szkoły, uczelnie, biblioteki

6. zna zasady legalnego kopiowania, korzystania z wyników prac badawczych, publikacji;

7. rozumie czym jest plagiat i jak postępować żeby nie popełnić plagiatu

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie na podstawie odpowiedzi na pytania na piśmie po wysłuchaniu wykładu.

Zagadnienia do zaliczenia.

Dobra niematerialne

Przedmiot prawa autorskiego

Podmiot prawa autorskiego

Ustalenie, rozpowszechnienie, opublikowanie utworu;

Opracowanie cudzego utworu

Utwory , które podlegają ochronie w Polsce

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa majątkowe

Prawa współtwórców

Dozwolony użytek z chronionych utworów:

- w zakresie własnego użytku osobistego,

- bibliotek, archiwów , szkół,

- podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich, uroczystości państwowych,

- dla celów bezpieczeństwa publicznego, na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych, prawodawczych,

Przedruk, wykorzystywanie cudzych tekstów,

Prawo cytatu.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 4 hours more information
Coordinators: Magdalena Kociszewska
Group instructors: Magdalena Kociszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Pass/fail
Notes: (in Polish)

Zajecia obowiązkowe dla licencjatu, uzupełniające dla studiów magisterskich (jesli ktoś nie miał).

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-26
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 4 hours more information
Coordinators: Magdalena Kociszewska
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Pass/fail
Notes: (in Polish)

Zajecia obowiązkowe dla licencjatu, uzupełniające dla studiów magisterskich (jesli ktoś nie miał).

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)