Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MM - Techniczne środki animacji i edukacji nieformalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKN-TS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Techniczne środki animacji i edukacji nieformalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z wybranymi technikami multimedialnymi stosowanymi do gromadzenia, przetwarzania i prezentacji różnych danych dla potrzeb animacji społeczno-kulturalnej w formie zajęć laboratoryjnych z dostępem do wyspecjalizowanego sprzętu filmowego, fotograficznego, elektroakustycznego i komputerowego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Uczestnicy będą mieli możliwość opanować wyspecjalizowane programy użytkowe związane z cyfrowymi technikami realizacji, przetwarzania i prezentacji fotografii, filmu, wideo, grafiki, audio, itp.

Nabyte umiejętności umożliwią posługiwanie się wybranymi urządzeniami i technologiami multimedialnymi i informacyjno-komunikacyjnymi w projektowaniu celów oraz budowaniu środowiska dydaktycznego i kulturalno-wychowawczego.

Pełny opis:

W zależności od stopnia zaawansowania grupy w danym roku akademickim będą wybierane odpowiednie pozycje z zaproponowanej listy tematów i lektur.

Wykaz tematów zajęciowych:

- Formy wizualne a światło zastane i generowane sztucznie,

lampa błyskowa, balans bieli, temperatura barwowa.

- Funkcje aparatu fotograficznego.

- Greckie "fotos grafos" jako podstawa fotografii, światło

zastane i generowane sztucznie, lampa błyskowa.

- Odwzorowanie optyczne obrazu a rodzaj rejestratora.

- Relacje między tekstem a obrazami, interakcyjne budowanie obrazu.

- Najnowsze trendy współczesnej form wizualnych.

- Fotografia a komunikowanie społeczne i poznanie naukowe.

- Poznanie urządzeń multimedialnych wykorzystywanych w procesie

dydaktycznym oraz zasad ich doboru i konfigurowania dla potrzeb

przetwarzania obrazu i dźwięku.

- zasady rejestracji obrazu: srebrowo-chemiczne czy pikselowo-elektroniczne,

- Problemy perspektywy, malarstwo a kompozycja obrazów fotograficznych,

kompozycja a ogniskowa,

- Prawa w czarno-bieli a w kolorze, rejestracje obrazu a obróbka na drodze

chemicznej i komputerowej.

- Skanowanie i konwersje, podstawy zarządzania kolorem.

- Obróbka obrazu: kadrowanie i obracanie, rozjaśnianie.

i ściemnianie, głębia bitowa a kolor, krzywe, wyostrzanie,

- Podstawy filmowania - jak użyć kamery świadomie.

- Poznanie podstawowych funkcji kamery filmowej i jej budowy - formaty

zapisu, przesłona, balans bieli.

- Podstawy gramatyki języka filmowego.

- Filmowe środki wyrazu - kamera i ruch.

- Forma filmowa w działalności społeczno-kulturalnej.

- Fotograf kontra filmowiec - wybór właściwego medium do realizacji

założeń pedagogicznych.

- Prezentacje multimedialne i przetwarzanie danych graficznych – rady i

przestrogi.

- Poznanie urządzeń najczęściej wykorzystywanych w animacji społecznej i

kulturalnej oraz zasad ich doboru i konfigurowania dla potrzeb przetwarzania

obrazu i dźwięku.

- Poznanie pakietów edycyjnych do generowania, obróbki i prezentacji danych.

Literatura:

1. Andreas Feninger, Nauka o fotografii, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1987

2. Tom Ang, Podręcznik fotografii cyfrowej, PWN 2009,

3. Michael Langford, Fotografia od a do z, Muza S.A.,1992

4. John Hedecore, Fotografia, Arkady 1996,

5. Engst A., Fleishman G., Sieci bezprzewodowe. Praktyczny poradnik, Gliwice, Helion 2005

6. Łukasz Arendarski, Jak Korzystać z najlepszych programów i gadżetów Google, Biblioteczka Komputer Świat, nr 2/2008 (47).

7. Kelby S., Klosskowski M., Photoshop Elements 8. Perfekcyjna edycja zdjęć ze Scottem Kelbym, Gliwice, Helion 2010

8. Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2008

9. Joseph V. Mascelli, 5 tajników warsztatu filmowego, Wydawnictwo

Wojciech Marzec, Warszawa 2007

10. Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2008

11. Joseph V. Mascelli, 5 tajników warsztatu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007

12. Olivier Schutte, Praca nad scenariuszem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

13. Alicja Helman, O dziele filmowym, Wydawnictwo literackie, Kraków 1981

14. Arystoteles, Poetyka, Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Wrocław 1983

15. Jacek Bławut, Bohater w filmie dokumentalnym, Wydawnictwo PWSFTViT, Łódź 2010

16. Marshall McLuhan, Wybór tekstów, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001

17. Roland Barthes, Światło obrazu, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996

18. John Hedecore, Fotografia, Arkady 1996

19. Wybrane materiały filmowe, prezentacje przygotowane przez prowadzących oraz aktualne artykuły z czasopism specjalistycznych i społeczno-kulturalnych.

Efekty uczenia się:

Słuchacz potrafi:

- posługiwać się sprzętem filmowym, fotograficznym na średnim

poziomie technicznego zaawansowania,

- rozpoznać, selekcjonować i krytycznie oceniać materiały filmowe i

fotograficzne do realizacji wyznaczonych celów,

- zastosować wybrane techniki przetwarzania i gromadzenia materiałów filmowych, fotograficznych, wideo, graficznych, audio, itp.

- obsługiwać multimedialne techniki i urządzenia najczęściej

wykorzystywane w procesie dydaktycznym i naukowym.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Samodzielne wykonanie prac warsztatowych w pracowni technicznych środków animacji społecnzo-kulturalnej lub/i udział w realizacji ekspozycji wizualnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)