University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MM-Technical tools of animation and informal education

General data

Course ID: 2300-MM-AKN-TS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MM-Technical tools of animation and informal education
Name in Polish: MM - Techniczne środki animacji i edukacji nieformalnej
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z wybranymi technikami multimedialnymi stosowanymi do gromadzenia, przetwarzania i prezentacji różnych danych dla potrzeb animacji społeczno-kulturalnej w formie zajęć laboratoryjnych z dostępem do wyspecjalizowanego sprzętu filmowego, fotograficznego, elektroakustycznego i komputerowego.

Mode:

Blended learning

Short description:

The main objective is to familiarize students with the chosen multimedia techniques used in the process of data gathering, processing and presentation. Additionally, participants will hale an opportunity to master some specialized computer programs in the area of:

- techniques of the digital capturing, processing and presentation of pictures, movies and sounds etc.

- computer techniques supporting the teaching process;

- application of the computer techniques in the market research studies;

Full description: (in Polish)

W zależności od stopnia zaawansowania grupy w danym roku akademickim będą wybierane odpowiednie pozycje z zaproponowanej listy tematów i lektur.

Wykaz tematów zajęciowych:

- Formy wizualne a światło zastane i generowane sztucznie,

lampa błyskowa, balans bieli, temperatura barwowa.

- Funkcje aparatu fotograficznego.

- Greckie "fotos grafos" jako podstawa fotografii, światło

zastane i generowane sztucznie, lampa błyskowa.

- Odwzorowanie optyczne obrazu a rodzaj rejestratora.

- Relacje między tekstem a obrazami, interakcyjne budowanie obrazu.

- Najnowsze trendy współczesnej form wizualnych.

- Fotografia a komunikowanie społeczne i poznanie naukowe.

- Poznanie urządzeń multimedialnych wykorzystywanych w procesie

dydaktycznym oraz zasad ich doboru i konfigurowania dla potrzeb

przetwarzania obrazu i dźwięku.

- zasady rejestracji obrazu: srebrowo-chemiczne czy pikselowo-elektroniczne,

- Problemy perspektywy, malarstwo a kompozycja obrazów fotograficznych,

kompozycja a ogniskowa,

- Prawa w czarno-bieli a w kolorze, rejestracje obrazu a obróbka na drodze

chemicznej i komputerowej.

- Skanowanie i konwersje, podstawy zarządzania kolorem.

- Obróbka obrazu: kadrowanie i obracanie, rozjaśnianie.

i ściemnianie, głębia bitowa a kolor, krzywe, wyostrzanie,

- Podstawy filmowania - jak użyć kamery świadomie.

- Poznanie podstawowych funkcji kamery filmowej i jej budowy - formaty

zapisu, przesłona, balans bieli.

- Podstawy gramatyki języka filmowego.

- Filmowe środki wyrazu - kamera i ruch.

- Forma filmowa w działalności społeczno-kulturalnej.

- Fotograf kontra filmowiec - wybór właściwego medium do realizacji

założeń pedagogicznych.

- Prezentacje multimedialne i przetwarzanie danych graficznych – rady i

przestrogi.

- Poznanie urządzeń najczęściej wykorzystywanych w animacji społecznej i

kulturalnej oraz zasad ich doboru i konfigurowania dla potrzeb przetwarzania

obrazu i dźwięku.

- Poznanie pakietów edycyjnych do generowania, obróbki i prezentacji danych.

Bibliography:

1. Andreas Feninger, Nauka o fotografii, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1987

2. Tom Ang, Podręcznik fotografii cyfrowej, PWN 2009,

3. Michael Langford, Fotografia od a do z, Muza S.A.,1992

4. John Hedecore, Fotografia, Arkady 1996,

5. Engst A., Fleishman G., Sieci bezprzewodowe. Praktyczny poradnik, Gliwice, Helion 2005

6. Łukasz Arendarski, Jak Korzystać z najlepszych programów i gadżetów Google, Biblioteczka Komputer Świat, nr 2/2008 (47).

7. Kelby S., Klosskowski M., Photoshop Elements 8. Perfekcyjna edycja zdjęć ze Scottem Kelbym, Gliwice, Helion 2010

8. Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2008

9. Joseph V. Mascelli, 5 tajników warsztatu filmowego, Wydawnictwo

Wojciech Marzec, Warszawa 2007

10. Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2008

11. Joseph V. Mascelli, 5 tajników warsztatu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007

12. Olivier Schutte, Praca nad scenariuszem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

13. Alicja Helman, O dziele filmowym, Wydawnictwo literackie, Kraków 1981

14. Arystoteles, Poetyka, Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Wrocław 1983

15. Jacek Bławut, Bohater w filmie dokumentalnym, Wydawnictwo PWSFTViT, Łódź 2010

16. Marshall McLuhan, Wybór tekstów, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001

17. Roland Barthes, Światło obrazu, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996

18. John Hedecore, Fotografia, Arkady 1996

19. Wybrane materiały filmowe, prezentacje przygotowane przez prowadzących oraz aktualne artykuły z czasopism specjalistycznych i społeczno-kulturalnych.

Learning outcomes: (in Polish)

Słuchacz potrafi:

- posługiwać się sprzętem filmowym, fotograficznym na średnim

poziomie technicznego zaawansowania,

- rozpoznać, selekcjonować i krytycznie oceniać materiały filmowe i

fotograficzne do realizacji wyznaczonych celów,

- zastosować wybrane techniki przetwarzania i gromadzenia materiałów filmowych, fotograficznych, wideo, graficznych, audio, itp.

- obsługiwać multimedialne techniki i urządzenia najczęściej

wykorzystywane w procesie dydaktycznym i naukowym.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aktywna obecność. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Samodzielne wykonanie prac warsztatowych w pracowni technicznych środków animacji społecnzo-kulturalnej lub/i udział w realizacji ekspozycji wizualnych.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)