Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Zarządzanie karierą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-DZ-ZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Zarządzanie karierą
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W trakcie zajęć będzie poruszana problematyka związana z kształtowaniem karier zawodowych w miejscu pracy, a zwłaszcza modelami karier.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć będzie poruszana problematyka związana z kształtowaniem karier zawodowych w miejscu pracy, a zwłaszcza modelami karier.

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszana będzie następująca problematyka:

1. Charakterystyka wybranych teorii związanych z zarządzaniem karierą

2. Modele karier zawodowych człowieka dorosłego

2.a. współczesne i przyszłe modele karier

2.b. determinanty modelów karier

3. Strategie rozwoju kariery w przedsiębiorstwie

3.a. perspektywa pracodawcy

3.b. perspektywa pracownika

Literatura:

Baczyńska A.K., Kosy K. (2009), Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy – metody rekrutacji i selekcji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., (2008), Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.

Kasprzak E., Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.

Suchar M. (2010), Modele karier. Przewidywanie kolejnego kroku, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

wybrane artykuły z czasopism: Edukacja Dorosłych, Rocznik Andragogiczny, Dyskursy Młodych Andragogów, Studia Poradoznawcze

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Wiedza: student

zna terminologię związaną z zarządzaniem karierą na poziomie rozszerzonym

Omawia wybrane teorie z zakresu zarządzania karierą

Umiejętności: student

potrafi podjąć działania zmierzające do kierowania własną karierą

Kompetencje: student

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zarządzaniem karierą zawodową

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie min.51% z kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)