University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MS1- Family with a disabled person

General data

Course ID: 2300-MS1-PR-RN
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MS1- Family with a disabled person
Name in Polish: MS1 - Rodzina z osobą niepełnosprawną
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problemami rodzin z osobą niepełnosprawną oraz strategiami adaptacji rodziny do niepełnosprawności dziecka, matki, ojca, rodzeństwa zwiększającymi zasoby do podjęcia opieki, wychowania, rehabilitacji, usprawniania i edukacji niepełnosprawnego członka rodziny.

Full description: (in Polish)

Rodzina jako instytucja i grupa społeczna

Zmiany funkcjonowania rodziny, po diagnozie niepełnosprawności

Mechanizmy adaptacji rodziny - zasoby, wsparcie społeczne

Reakcje emocjonalne poszczególnych członków rodziny na niepełnosprawność

Postawy rodziny wobec niepełnosprawnego członka rodziny i czynniki je modyfikujące

Zmiany w rodzinie spowodowanie cyklem rozwojowym

Zmiany z wiązane z dorastaniem i dojrzewaniem dzieci w rodzinie z osoba niepełnosprawną

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Twardowski A: Sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym W: (red.) I. Obuchowska: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, 2008

Pisula E. Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju, 1998

Urbanowicz M. : Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2003 nr 5

Wrona S. Walkowska W. (red.): Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. Tom 18 1/2014

Kościelska M: Oblicza upośledzenia, 2008

Bartnikowska U., Żyta A.: Żyjąc z niepełnosprawnością, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 2007

Marszałek L.: Niepełnosprawność, kobiecość, rodzina, 2006

Obuchowska I.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, 1997

Kościelska M. : Trudne macierzyństwo, 2001

Kościelska M. ; Niechciana seksualność, 2005

Gustavsson, Zakrzewska, Manterys: Upośledzenie w społecznym zwierciadle, 2006

Ostrowska A. Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993 - 2013

Sekułowicz M.;Wypalanie sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Dryżałowska G. ; Pokochaj mnie mamo, 2008

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia:

Wiedza: student zna reakcje emocjonalne na niepełnosprawność, zna postawy członków rodziny i ich uwarunkowania, zna zmiany w cyklu rozwoju rodziny

Umiejętności: potrafi identyfikować etapy adaptacji do niepełnosprawności członka rodziny, diagnozować potrzeby rodziny

Postawy: rozumie zachowanie członków rodziny i potrafi organizować system wsparcia dla rodziny.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

obecność na zajęciach, praca zaliczeniowa, kolokwium

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)