University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

WEIW-Global and development education

General data

Course ID: 2300-MS1-WEIW-EG
Erasmus code / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: WEIW-Global and development education
Name in Polish: WEIW - Edukacja globalna i rozwojowa
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description:

The course deals with theoretical and empirical issues related to the processes of globalisation, challenges, opportunities and risks associated with them (such as the most important problems of the modern world) and global education - educational solution to these problems.

Full description:

The course focuses on the global and development education, which enjoys a growing interest in the world and in Poland (in 2009, it has been incorporated into the curriculum). Global education is defined in many ways, for instance as a wider, global dimension of citizenship education, designed to make people aware of global interdependencies and global phenomena.

The course familiarizes students with the assumptions, goals, models, and different theoretical approaches in the field of global education, as well as with topics closely related to these issues, such as globalization, development, debates on development, contestation of globalization ant anti-globalisation movements etc. Ideological foundation of global education, its possibilities and limitations will also be discussed.

Course organisation:

1. Globalisation: its nature, dimensions, causes and consequences.

2. The most important problems of the modern world: poverty, social inequalities, wars and conflicts, gender mainstreaming, access to education, global risks - terrorism, violation of human rights, environmental devastation.

3. Millenium Development Goals, growth and sustainable development, debates on development, development discourse. Development aid or development cooperation?

4. Global education: debates, goals and objectives, models, policies, initiatives etc. in the field of global education - in Poland and worldwide. Global Education Week: assumptions, implementation, successes, demands, criticism, projects review. Global education or global citizenship education? Education for sustainable development. "Soft" and critical global education [V. de Oliveira Andreotti].

5. Ethics in global world.

Bibliography:

Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000.

Z. Łomny, Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych, Radom 1996.

Z. Melosik, Edukacja globalna: nadzieje i kontrowersje. W: H. Kwiatkowska [red.], Ewolucja tożsamości pedagogiki, Warszawa 1994.

Z. Melosik, Edukacja skierowana na świat - ideał wychowawczy XXI wieku. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1989, nr 3.

E. O'Loughlin, L. Wegimont, Edukacja globalna w Polsce: europejski proces partnerskiego przeglądu edukacji globalnej: krajowy raport na temat edukacji globalnej w Polsce, Warszawa 2009.

W. Wosińska, Oblicza globalizacji, Sopot 2007.

I. Wojnar, J. Kubin [red.], Edukacja wobec wyzwań XXI wieku: zbiór studiów, W-wa 1996.

M. Wojtalik, Globalna edukacja rozwojowa w Europie. "Przegląd Edukacyjny" 2005, nr 5.

Various educational materials published by Centre for Education Development, Polish Humanitarian Action, Polish Green Network, eFTe etc.; Human Development Reports by the United Nations Development Programme

C. Brock, Education as a Global Concern, London 2011.

Ch. McEwan, Postcolonialism and Development, New York 2009.

V. de Oliveira Andreotti, L. M. de Souza, Postcolonial Perspectives on Global Citizenship Education, New York 2011.

Hayden M., Levy J., Thompson J., Handbook of Research in International Education, 2007.

N. C. Burbules, C. A. Torres [eds.], Globalisation and education. Critical perspectives, London 2000.

Learning outcomes:

By the end of the course, student will be able to analyse processes of globalization in multidimensional way (as a political, economic, social, cultural and technological phenomenon), to indicate the various consequences of these phenomena, especially in the context of education, and assess them. Student will know and understand a contemporary dilemmas present in ongoing discourse on globalization, development and development cooperation. Student will also be able to make a critical analysis and synthesis of different models and approaches in the field of global education, and understand a need to take social and educational activities in this area. In terms of ​​attitudes the aim of the course is to enhance the sense of responsibility and citizenship in a global world and a commitment to social change and building a sustainable world.

Assessment methods and assessment criteria:

3 written assignments (ca 1500 words)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)