University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MS2-Problems of education on-line

General data

Course ID: 2300-MS2-EM-ON
Erasmus code / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Education, not further defined The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: MS2-Problems of education on-line
Name in Polish: MS2 - Problemy edukacji zdalnej
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Blended learning

Short description:

The aim of the course is to gain basic knowledge of educational failure in distance education and the skill to diagnose the causes of these failures.

Full description:

The aim of the course is to know, understand and diagnose causes of the failure in distance education.

The course will discuss the following topics:

- Does distance education need new didactics?

- failure in the distance education: learning, teaching process and environmental conditions;

- Patterns and determinants of the process of teaching and learning in asynchronous learning;

- Evaluation of the distance education course.

Blended learning.

Bibliography:

- Siemak-Tylikowska A., Słomczyński M., (2011), Czy kształcenie zdalne wymaga nowej dydaktyki? [w:] Migdałek J., Stolińska A. (red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela - nowe wyzwania edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, str. 31-41.

- Słomczyński M., Sidor D. Niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdalnym, E-mentor nr 5 (47) / 2012.

- Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki., PWN, Warszawa 2008.

- Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł, procesów, Toruń 2002.

- Siemieniecki B., Pedagogika medialna, Podręcznik akademicki, t2., Warszawa 2007.

- Taposcott D., "Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat”, WAiP, 2010

- Zając M., Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online, e-Mentor, kwiecień 2004.

- Zając M., Zawisza W., O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie online, E-mentor, luty 2006.

- Hojnacki L., Pokolenie m-learningu - nowe wyzwanie dla szkoły, E-mentor nr 1 (13) / 2006.

Learning outcomes:

knowledge:

- student describes the basic concepts and ideas in the field of distance education;

- student defines typical problems of distance education;

- student determines the accuracy and conditions of learning and teaching with the use of distance education;

skills:

- student evaluates distance education course;

- student indicates elements responsible for the potential failure in chosen distance education course;

attitudes:

- student demonstrates critical attitude towards the choice of distance form inappropriately to educational goals.

Assessment methods and assessment criteria:

tasks on the platform, evaluation of the distance education course.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)