Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD-Wprowadzenie do działania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ-MD-ASK-WD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Wprowadzenie do działania
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot związany z indywidualna praktyką pedagogiczną dla I roku ASK. Zajmuje się analizą doświadczeń z tych praktyk.

Pełny opis:

Zajęcia mają pomóc studentowi w wyborze miejsca praktyki i stworzeniu planu praktyki. Wskazane jest, aby wybór miejsca praktyk wiązał się z planowanym przez studenta w przyszłości miejscem pracy.

Następnie omawiane jest miejsce praktyki. Za pomocą różnych technik analitycznych porządkowane są informacje, dotyczące instytucji/placówek w których studenci realizowali praktyki. Jednocześnie następuje wymiana informacji o instytucjach/placówkach prowadzących działalność animacyjną w środowisku lokalnym.

Literatura:

Dostosowana do indywidualnych doświadczeń studentów związanych z charakterem miejsca praktyk.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

*wyodrębnić i wskazać w działaniu instytucji/placówki działania typowo animacyjne

*omówić mocne i słabe strony organizacji bądź instytucji

*wymienić instytucje/placówki kulturalne prowadzące działalność animacyjną w środowisku lokalnym

*przedstawić i ocenić program realizowany przez instytucję

*omówić kulturę organizacyjną instytucji, w której odbywają się praktyki

Metody i kryteria oceniania:

*bieżące przygotowanie do zajęć zgodnie z wyznaczonymi przez prowadzącego zadaniami

*obecność na zajęciach

*aktywny udział w dyskusjach

*przygotowanie prezentacji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.