Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD-Metody pracy z dzieckiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MD-PS-MPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Metody pracy z dzieckiem
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci poznają różnorodne indywidualne i grupowe metody stosowane w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą, miedzy innymi: socjoterapię, arteterapię, bajkoterapię, dramę, pedagogikę podwórkową i inne.

Nauczą się planować i budować plany pracy z dziećmi i młodzieżą dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Podczas zajęć słuchacze przećwiczą w bezpiecznych warunkach na samych sobie wybrane metody.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat indywidualnych i grupowych metod i technik pomocy psychopedagogicznej stosowanych w pedagoga, wychowawcy, nauczyciela. Podczas ćwiczeń studenci przećwiczą umiejętności niezbędne do pracy w grupie i prowadzenia rozmaitych grup dziecięcych i młodzieżowych. Opanują także umiejętności określania celów pracy, doboru metod, planowania działań odpowiadających określonym celom i ich ewaluacji.

Tematyka zajęć koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

- Metody grupowej pomocy dzieciom i młodzieży – rodzaje grup,

- Socjoterapia jako metoda grupowej pomocy dzieciom i młodzieży

- Terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna i jej praktyczne zastosowania w pracy z dziećmi i młodzieżą

- Techniki relaksacyjne i koncentrujące na radzenie sobie ze stresem i rozładowanie emocji

- Porozumienie bez przemocy

- Pedagogika podwórkowa/ulicy jako metoda pracy pedagoga w środowisku otwartym

- Terapia przez sztukę i terapia przez zabawę - jej rodzaje i zastosowanie

- Biblioterapia i bajkoterapia – sposób na radzenie sobie z lękiem

- Drama i możliwość jej wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą i inne.

Literatura:

Obowiązkowa (do egzaminu modułowego):

1. Elliott J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, WSiP, Warszawa 2000 (wybrane rozdziały).

2. Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, GWP, Gdańsk 2006.

3. Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Impuls, Kraków 2008 (wybrane rozdziały).

4. Oraz jedna książka z literatury dodatkowej do wyboru.

Dodatkowa:

Drama stosowana jako narzędzie społecznej interwencji, praca zbiorowa pod red. Markowskiej-Byczek Katarzyny, Stowarzyszenie Teoretyków i Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

Handford O., Karolak W., Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, Łodź 2007.

Herrmann A., Teatr Przebudzenia, Łódź: Wydawnictwo Cyklady, 2003.

Jagieła J., Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków 2007.

Jakubowska B., Markiewicz J., Rodzina w kryzysie, OPTA, Warszawa 2002.

Kaja B. Zarys terapii dziecka., Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001.

Konieczna Ewelina, Arteterapia w teorii i praktyce, Impuls, Kraków 2004.

Kozłowska A., Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych, Żak, Warszawa 2007.

Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Media Rodzina, Poznań 2002.

Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy, Santorski, Warszawa 2003.

Sawicka K. (red.), Socjoterapia, CMPPP, Warszawa 1999.

Sawicka K., Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania [w:] Dąbrowska-Jabłońska Iwona (red.), Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Impuls, Kraków 2008.

Stallard P., Czujesz tak, jak myślisz, Praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą, Zysk – S-ka, Poznań 2006.

Vopel K., Gry i zabawy interakcyjne, Jedność, Kielce 1999.

Vopel K., Poradnik dla prowadzących grupy, Jedność, Kielce 1999.

Widstrand T., Gothlin M., Niclas R., Porozumienie bez przemocy czyli język żyrafy w szkole, CMPPP, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Wymienia i opisuje poznane podczas zajęć metody indywidualnej i grupowej pomocy psychopedagogicznej

- Wyjaśnia teoretyczne podstawy skuteczności oddziaływania poszczególnych metod i poddaje je krytycznej analizie

- Rozpoznaje zalety i ograniczenia poznanych metod

- Analizuje i porównuje różne metody pracy z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi

Umiejętności:

- Planuje i umiejętnie dobiera metody pracy do potrzeb uczestników

- Stosuje poznane metody pracy z dziećmi i młodzieżą w praktyce

Kompetencje społeczne i postawy:

- Animuje grupę do podejmowania wspólnych aktywności

- Doskonali umiejętność współpracy z innymi oraz kierowania zespołem

- Akceptuje istnienie standardów etycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą

- Docenia konieczność ciągłego samokształcenia i rozwoju osobistego jako elementów niezbędnych w pracy wychowawczej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są:

- obecności - dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze

- przygotowanie prezentacji i opracowania pisemnego na temat jednej wybranej metody

- poprowadzenie fragmentu zajęć przy użyciu jednej wybranej metody.

W przypadku większej niż dopuszczalna liczby nieobecności lub braku przygotowania do zajęć student ma obowiązek zaliczyć zaległy materiał.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.