University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MS1-English - integrated skills 2

General data

Course ID: 2300-NZ2-MS1-WNJ-ZN2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MS1-English - integrated skills 2
Name in Polish: MS1-Zintegrowana nauka języka angielskiego 2
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: English
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Głównym założeniem przedmiotu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowej oraz komunikacyjnej. Celem zajęć jest doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, tj. sprawności produktywnych i receptywnych, a także wzbogacanie leksyki oraz rozwijanie zastosowania różnorodnych struktur gramatycznych.

Full description: (in Polish)

Praca nad umiejętnościami i kompetencjami językowymi na poziomie zaawansowanym (C1).

Rozwijanie kompetencji do poprawnego i zróżnicowanego użycia języka.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zaliczeniu kursu student:

• posiada aktywny zasób słownictwa w języku angielskim z zakresu kręgów tematycznych objętych modułem, na poziomie C1/C1+

• posiada szczegółową wiedzę z praktycznej gramatyki języka angielskiego i potrafi ją poprawnie, pisemnie i ustnie, stosować, na poziomie C1/C1+

• potrafi wypowiadać się w języku angielskim, wyrazić swoją opinię i ją uzasadnić, posiada kompetencję komunikacyjną odpowiadającą poziomowi C1/C1+

• czyta i rozumie oraz rozumie ze słuchu oryginalne teksty fabularne, publicystyczne i popularno-naukowe w języku angielskim na poziomie C1/C1+

• potrafi redagować samodzielne teksty pisemne na zadane tematy w języku angielskim na poziomie C1/C1+

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą do zaliczenia i oceny zajęć są:

1) Obecność, czyli regularne uczęszczanie na zajęcia.

2) Odrabianie prac domowych (ćwiczenia)

3) Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

4) Napisanie trzech prac pisemnych w semestrze.

Practical placement: (in Polish)

---

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)