Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1-Wywieranie wpływu na ludzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS2-PO-WYW Kod Erasmus / ISCED: 05.9 / (0119) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: MS1-Wywieranie wpływu na ludzi
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu wywierania wpływu oraz umiejętności diagnozowania działań perswazyjnych i radzenia sobie z osobami wykorzystującymi techniki manipulacyjne.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach przygotują studentów do świadomej reakcji na oddziaływania mające charakter manipulacyjny oraz posługiwania się etyczną perwersją jako narzędziem wywierania wpływu.

Omówione zostaną następujące tematy:

• pojęcia podstawowe: perswazja i manipulacja, poznawczy i emocjonalny komponent oddziaływania na odbiorcę;

• podstawowe reguły wywierania wpływu na zachowanie ludzi: wzajemność, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność.

Część warsztatowa pozwoli rozwinąć kompetencje społeczne służące diagnozowaniu działań perswazyjnych i radzeniu sobie z osobami wykorzystującymi techniki manipulacyjne.

Literatura:

• Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 2002

• Dent F.E., Brent M., Wywieranie wpływu. Umiejętności i techniki przydatne do osiągnięcia sukcesu w biznesie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

• E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

• E. Aronson, Człowiek - istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student wymieni i opisuje podstawowe pojęcia z zakresu wywierania wpływu;

- student opisuje reguły wywierania wpływu na ludzi: wzajemności, zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia i sympatii, autorytetu oraz niedostępności.

Umiejętności:

- student rozróżnia perswazję od manipulacji;

- student diagnozuje typowe techniki wywierania wpływu i sofizmaty;

- student wskazuje elementy procesu komunikacji, które wpływają na odbiorcę;

Kompetencje społeczne:

- student przejawia zachowania świadczące o radzeniu sobie z adwersarzami wykorzystującymi techniki manipulacyjne.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności, ocena ciągła (aktywność na zajęciach), prelekcja, kolokwium końcowe.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.