University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MS2-Working with a family with alcohol problems

General data

Course ID: 2300-NZ2-MS2-PRSW-PA
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MS2-Working with a family with alcohol problems
Name in Polish: MS2-Praca z rodziną z problemem alkoholowym
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące uzależnienia od alkoholu i jego wpływu na funkcjonowanie jednostki i rodziny.

•Podstawowe wiadomości o alkoholu i alkoholiźmie

•Rodzina z problemem alkoholowym

•Leczenie – terapia- profilaktyka

Full description: (in Polish)

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia pozwalające na:

•zrozumienie istoty uzależnienia i współuzależnienia

•przyjrzenie się różnym grupom pacjentów placówek odwykowych (mężczyźni, kobiety, młodzież, osoby starsze itd.)

•poznanie wymiarów funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

•poznanie perspektywy wszystkich członków rodziny (uzależniony, współuzależniony, dzieci)

•poznanie możliwości leczenia alkoholizmu (modele, ośrodki, ruchy samopomocowe itd.)

•poznanie strategii i programów profilaktycznych zmniejszających ryzyko wystąpienia problemu alkoholowego

Bibliography:

•Badania nad dziećmi alkoholików (Raport 26), PARPA 2000

•J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994

•S. Brown, Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia, Warszawa1990

•T. Cermak, Czas uzdrowić swoje życie, Warszawa 1998

•L. Cierpiałkowska, Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia, Poznań 1997

•A. Margasiński, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Kraków 2010

•B. Robinson, J. Rhoden, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Warszawa 2003

•A. Seweryńska: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2003

•S. Wegscheider-Cruse, Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej, Warszawa 2000

•J. Woititz, Dorosłe dzieci alkoholików, Warszawa 2000

•K. Wojcieszek, Człowiek spotyka alkohol. Filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym, Warszawa 2010

•B. Woronowicz: Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa 2009

Learning outcomes: (in Polish)

Student:

•Zna kryteria diagnostyczne nadużywania i uzależnienia od alkoholu jak również współuzależnienia (ICE-10, DSM-IV)

•Zna fazy, typy, konsekwencje alkoholizmu

•Zna mechanizmy związane z funkcjonowaniem rodziny alkoholowej z uwzględnieniem perspektywy wszystkich członków rodziny

•Zna programy i modele leczenia odwykowego oraz istotę ruchu samopomocowego

•Potrafi ocenić sytuację dziecka alkoholika w środowisku rodzinnym i szkolnym.

•Wskazuje możliwości pomocy osobom/ rodzinie z problemem alkoholowym

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

•Obecność na zajęciach (dopuszzcalne 2 nieobecności, każda następna musi być usprawieliwiona)

•Przygotowanie do zajęć (literatura),

•Realizacja zadań (karty ćwiczeń)

•kolokwium sprawdzające zdobytą wiedzę

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)