University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Economics

General data

Course ID: 2400-PP1WDE
Erasmus code / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Economics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Introduction to Economics
Name in Polish: Wstęp do ekonomii
Organizational unit: Faculty of Economic Sciences
Course groups: Mandatory courses for I-year, 1st cycle students of Economic - basics
Obligatory courses for 1st grade JSEM
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Brak formalnych wymagań. Pożądane jest zainteresowanie naukami społecznymi, a zwłaszcza ekonomią.


Wykład ma charakter wstępu do danego przedmiotu i nie wymaga ukończenia innych zajęć uniwersyteckich.

Short description:

The objective of the lecture is to:

• introduce students to principles of contemporary economics;

• discuss basic issues regarding methodology of economics;

• present main economic problems affecting Poland and the world and ways how these problems can be analyzed by economists.

The main theme of the course is an attempt to show how market mechanism can solve economic problems on different level of analysis (micro, macro and global) and why this mechanism is supplemented (and partially substituted with) by other mechanisms of regulation, mainly the activity of government.

The target audience are first-year students of economics.

Assessment is based on written examination.

Lecture / The course is held in a didactic room or on-line with support of e-learning platform and videoconferences

Full description:

The lecture covers the following topics:

1. The nature of economics - introduction

2. Methodology of economics

3. Rational choice and consumer behavior

4. Market

5. Theory of firm

6. Economic systems and system transformation

7. Market failures and the role of government

8. Macroeconomics - basic concepts

9. Economic growth and economic development

10. Role of money and financial market

11. International trade

12. Globalization and problems of developing countries

Bibliography:

Obligatory:

M. Bednarski, J. Wilkin (eds.): Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, fouth edition (or earlier edition)

If you have problems with an access to this book, as an option it is possible to use:

R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.): Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa, 2018 (or earlier edition, available as an e-book in the BUW on-line resources)

Suplementary:

M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński (red.): Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków, 2016

M. Gorazda, T. Kwarciński: Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków, 2020

J. Wilkin, Czy ekonomia może być piękna? Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii. Ekonomista 2009, 3: 295-313

T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996, ch. 1.,2.,3

M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, ch. 5

G. S. Becker, The Economic Approach to Human Behavior, The University of Chicago Press, Chicago 1976

F. A. Hayek, The use of knowledge in society, American Economic Review, (1945), 35 (4): 519-530

A. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009

R. H. Coase, The nature of the firm, Economica, 1937, 4 (16): 386-405

O. E. Williamson, The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract, Journal of Economic Perspectives, 2002, 16 (3): 171–195

L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja, PWN, Warszawa 1997, ch. 14.

J. Wilkin, Jaki kapitalizm, jaka Polska? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ch. 3.,4.,5.

J. Wilkin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, poprawiać i monitorować, Scholar, Warszawa 2013

D. Rodrik, One Economics, Many Recipes. Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press 2007

M. Iwanicz-Drozdowska, W. Jaworski, Z. Zawadzka Z. (eds.), Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2010

W. M. Orłowski, Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008

P. Krugman, M. Obsfeld, International Economics, Addison Wesley, New York 2000, ch. 6

J. Stiglitz, Globalization and its discontents, W.W. Norton & Company, New York 2002, ch. 1, 2, 3

A. Kukla-Gryz, International Trade and Air Pollution: A Decomposition Analysis", Ecological Economics, 2009, 68(5):1329-1339

Learning outcomes:

A student finishing this subject is accustomed to main economic categories, the method of analyzing economic phenomena and can explain relations between economic activity and social and political processes. The intention is to encourage students for further broadening of their economic knowledge at more advanced micro- and macro–economic courses. Familiarity with basic economic theories facilitates functioning in economic, social and political life of the country.

Knowledge:

Upon the lecture completion a student:

- knows the basic economic definitions like demand, supply, GDP, balance of payments, etc.;

- understands how the market system works, how prices influence the production and distribution of goods and services, and what is an economic role of government;

- knows basic concepts related to economic growth, economic development and international trade;

- understands specifics of developing countries and transition economies.

Skills:

Upon completion of the course a student:

- is able to apply basic economic reasoning to explain the main problems of Polish and global economy;

- is able to analyze basic economic concepts using graphs.

- is able to provide an explanation for economic problems like market failures, etc.

Assessment methods and assessment criteria:

The grade and assessment are based on end-term written exam.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Łukasz Hardt, Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Group instructors: Łukasz Hardt, Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading

Classes in period "Winter semester 2022/23" (future)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Łukasz Hardt, Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Group instructors: Łukasz Hardt, Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)