Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic Skills

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-O-55
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic Skills
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: obligatory courses for 2 year
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to give 1st-year international students of a taught

MA in Psychology the necessary oral presentation skills and academic

writing skills to structure and present their ideas effectively in English.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is designed to present, practise and produce the basic skills

required in an academic environment, with particular attention given to

psychology as the area of students’ interest and study. The oral and visual

presentation skills and the academic writing skills practised during the

course will focus on students being able to communicate a clear, precise

and cohesive message to their audience and will focus on utilising

appropriate register and textual organisation. Students will work with a

variety of texts and be able to identify and summarise the main ideas in

their own work and in others’. Students are expected to be prepared for

lessons, to participate actively in discussions and activities and to

continue learning and improving their skills throughout the course.

Literatura: (tylko po angielsku)

Some useful texts for the course:

 Cory, Hugh (1999). Advanced Writing with English in Use:

Advanced (CAE). Oxford: Oxford University Press.

 Hewings, Martin (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge:

Cambridge University Press.

 McCarthy M., & O'Dell, F. (2009). Academic Vocabulary in Use.

Cambridge: Cambridge University Press.

 Random House Handbook (1987). Fifth edition. Random House.

NB: The majority of the texts will come from the instructor’s own

materials or materials specially prepared for the course by the instructor.

Useful online resources:

 https://www.simplypsychology.org/

 http://www.siue.edu/education/psychology/faculty/writingresources.shtml

 https://owl.english.purdue.edu/owl

 https://www.psychologytoday.com/

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Students will become familiar with and competent in the use of academic

discourse in their particular field of study. After extensive practice, they

will have a clear understanding of academic register, the importance of

academic integrity and the basic rules of APA style. Receptive and

productive skills in English will be enhanced and students will find a more

fluent and effective style for presenting their ideas in the English

language.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Students may not miss more than two classes without a clearly

documented medical justification. Exceeding this limit will result in a

student failing the course.

Points for the course are awarded as follows:

a) Attendance/preparation/participation 30 pts

b) Mini presentation 10 pts (based on an academic article)

c) Main presentation 20 pts (based on academic essay and given

during final class)

d) Academic essay (ca.750 words) 40 pts

Final grades for the course:

5 (85+)

4+ (79-85%)

4 (73-78%)

3+ (67-72%)

3 (60-66%)

2 (below 60%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)