Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Clinical Neuropsychology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-CS4-02
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Clinical Neuropsychology
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychology and Neuroscience specialization
Psychotherapy specialization
specialization courses for 4 year
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

The seminar is part of the specialization program in Clinical Psychology.

The main aim of the seminar is to familiarize students with the discipline of neuropsychology as part of clinical psychology. Students will acquire knowledge on neuropsychology as a scientific discipline, brain functional organization and neuropsychological disorders. They become familiar with the roles of a clinical neuropsychologist.

Pełny opis:

Students will learn about neuropsychology as a scientific discipline and its history including division into Neuropsychology ) 1.0, 2.0 and 3.0. Then they will deepen their knowledge about the functional organization of the brain, get acquainted with the main theories on the brain and behaviour relationships as well as the progress in knowledge on complex mechanisms of neurobehavioral disorders. The Research Domain Criteria established by NIH will be used to discuss current understanding of mental processes, their disorders and levels of analysis. Participants will also learn about a broad spectrum of conditions with neuropsychological impairment requiring neuropsychological diagnosis and intervention. They will also get acquainted with typical cognitive, emotional and behavioral brain dysfunctions and systems of their classification. Cases with classic neurocognitive disorders (such as: aphasia, apraxia, agnosia, amnesia, etc.) will be presented on video materials. Roles for clinical neuropsychologist as well as specific ethical problems in clinical neuropsychology will be discussed. The issues presented in class and readings will be complementary.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)