University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Budżetowanie z elementami finansów

General data

Course ID: 2600-PSMmpfBZEF
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Budżetowanie z elementami finansów
Organizational unit: Faculty of Management
Course groups: (in Polish) PSM Marketing Produktów Farmaceutycznych
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Ma podstawową wiedzę o dokumentach finansowych i ich strukturze (bilans, rachunek wyni-ków, rachunek przepływów finansowych) – wiedza

Zna i rozumie wpływ specyfiki branżowej (farmaceutyczna) na strukturę dokumentów finanso-wych – wiedza

Zna procedury budżetowania – wiedza

Ma wiedzę o strukturze budżetu działu marketingu i sprzedaży - wiedza

Posiada umiejętność przygotowania procedury budżetu dla działu sprzedaży – umiejętność

Potrafi zastosować podstawowe metody i procedury służące do oceny pozycji finansowej przedsiębiorstwa - umiejętność

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera grupy (studium przypadku) - kompetencje społeczne

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (studium przypadku, dyskusja w trackie zajęć) - kompetencje społeczne

Full description: (in Polish)

1.Podstawowe dokumenty finansowe

2.Budżet działu marketingu

3.Procedury budżetowania

4.Budżet - część przychodowa

5.Techniki tworzenia budżetu – część przychodowa

6.Budżet - część wydatkowa

7.Techniki tworzenia budżetu – cześć wydatkowa

8.Wynik finansowy i próg opłacalności

Bibliography: (in Polish)

Rutkowski, A (2000). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE

Karasiewicz, G., Trojanowski, M. (2011). Wydatki marketingowe i wydatki na badania i rozwój – analiza porównawcza w branży farmaceutycznej [w:] Szczęsny, W., Turyna, J. (red.) Finan-sowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Kapitał w operacyjnym i strategicz-nym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzą-dzania UW, str. 278-299.

Karasiewicz, G. (2004). Procedury tworzenia budżetu marketingowego – teoria i praktyka, [w:] Grabarski, L. (red.). Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, str. 137-145.

Classes in period "Academic year 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lecture, 6 hours more information
Coordinators: Monika Skorek
Group instructors: Grzegorz Karasiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Lecture - Pass/fail
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)