Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic Writing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SDzAW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Academic Writing
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Kurs będzie prowadzony przy pełnym zaangażowaniu słuchaczy w proces dydaktyczny. Zadania i ćwiczenia wykonywane przez studentów będą obejmować takie elementy pisarstwa naukowego, jak ustrukturyzowane abstrakty, recenzje, wprowadzenia, omówienie/podsumowanie wyników badań oraz wnioski. Studenci poznają też zasady używania odsyłaczy do literatury oraz cytowania innych prac naukowych w kontekście unikania plagiatu. Ćwiczenia redakcyjne studentów będą poddane ocenie innych uczestników kursu i prowadzącego zajęcia w formie dostarczenia rzeczowej i konstruktywnej informacji zwrotnej. W trakcie ćwiczeń redakcyjnych szczególna uwaga będzie zwrócona na właściwe używanie terminologii, strukturę tekstu i logikę wywodów, klarowność i wyrazistość wyrażania myśli oraz płynność przejeść między akapitami.

Efekty uczenia się:

Kurs przygotowuje doktorantów do efektywnego pisania tekstów naukowych w języku angielskim poprzez omówienie i zastosowanie zasad i technik pisarstwa naukowego, odnoszących się do przygotowywania takich prac naukowych, jak artykuły, referaty konferencyjne, notki badawcze, wnioski/propozycje badawcze, recenzje, rozdziały w książkach, raporty i dysertacje. Głównym celem kursu jest zrozumienie przez studentów, na czym polega styl pisarstwa naukowego, a więc styl który jest m.in. zrozumiały, interesujący, metodologicznie rygorystyczny i dokładny. Dodatkowym celem kursu jest rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie: (a) stosowania stylu pisarstwa naukowego w krótkich zadaniach pisarskich, takich jak ustrukturyzowane streszczenia i recenzje; (b) krytycznego czytania tekstów naukowych i formułowania informacji zwrotnej autorom tekstów oraz (c) syntezy i oceny komunikatywności informacji pochodzącej z badań naukowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.