University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Arachaeology of Ancient Near East and Egypt

General data

Course ID: 2800-ZSBWE
Erasmus code / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Arachaeology of Ancient Near East and Egypt
Name in Polish: Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups: (in Polish) Seminaria dla studiów zaocznych
ECTS credit allocation (and other scores): 8.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

Master's seminars

Mode:

Blended learning

Short description: (in Polish)

Seminarium w zakresie Starożytnego Wschodu i Egiptu proponuje podjęcie badań nad „historycznymi” kulturami Wschodu (od schyłku IV tys. do połowy I tys. p.n.e.), w obszarze obejmującym Anatolię, Syro-Palestynę,Mezopotamię i Egipt, w zakresie szeroko pojętej archeologii tych regionów.

Full description: (in Polish)

Seminarium w zakresie Starożytnego Wschodu i Egiptu proponuje podjęcie badań nad „historycznymi” kulturami Wschodu (od schyłku IV tys. do połowy I tys. p.n.e.), w obszarze obejmującym Anatolię, Syro-Palestynę,Mezopotamię i Egipt. Sugerowane zakresy tematyczne obejmują architekturę (zarówno monumentalną – świątynie i pałace, jak i prywatne domy mieszkalne, oraz architekturę obronną), strukturę osadnictwa (urbanistyka, sieci osadnicze), sztukę przedstawieniową – malarstwo/relief/rzeźba, oraz formy „miniaturowe” (pieczęci/pieczęci cylindryczne, terakoty – figurki i plakietki), ceramikę itp. Istotnym elementem rozważań będzie tu wpisanie treści archeologicznej w kontekst historyczny. Uczestnicy zostaną stosownie zaopatrzeni w literaturę ogólną (podręczniki polskie i obcojęzyczne) oraz otrzymają wsparcie w kwerendzie źródłowej dla wybranych tematów – zgodnie z ich zainteresowaniami i sugestiami.

Bibliography: (in Polish)

Bliski Wschód:

Meyers E.M. (red.), The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Ancient Near East, Oxford 1997

Mieroop M. van de, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2008

Roaf M., Mezopotamia, Katowice 1998

Sasson J.M. (red.), Civilizations of the Ancient Near East, New York 1995

Smogorzewska A., Stępniowski F. (red.), Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 2009

Śliwa J., Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Kraków 1997

Egipt:

Dodson A., S. Ikram, The Tomb in Ancient Egypt: Royal and Private Sepulchers from the Early Dynastic Period to the Romans, London 2008

Kemp B.J., Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, London; New York 2006.

Lehner M., The Complete Pyramids, London 1997

Lloyd A.B. (red.), A companion to ancient Egypt, vol. I, Oxford 2010

Moeller N., The archaeology of urbanism in ancient Egypt: from the Predynastic period to the end of the Middle Kingdom, Cambridge 2016

Nicholson P.T., I. Shaw (red.), Ancient Egyptian Materials and Technology, Cambridge, New York 2000

Robins G., The Art of Ancient Egypt, Cambridge, Mass. 2008

Trigger B.G, Early Civilizations: Ancient Egypt in Context, Cairo 1993

https://escholarship.org/uc/nelc_uee (UCLA Encyclopedia of Egyptology)

Learning outcomes: (in Polish)

- student zna rozszerzoną terminologię związaną z archeologią starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu (K_W02)

- student ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii i terminologii dotyczących badań nad kulturą starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu (K_W04)

- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji (K_U01)

- jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów (K_K01)

- jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka (K_K03)

- jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji (K_K04)

- jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka (K_K05)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Każdy z uczestników jest zobowiązany do przygotowania dwóch prezentacji na wybrany temat w ciągu roku akademickim – jedną z zakresu starożytnego Wschodu, drugą\ Egiptu. Studenci, dla których jest to seminarium główne, proszeni są zarys magisterskiej po pierwszym roku zajęć, z pełną bibliografią wybranego tematu.

Ważne jest także systematyczne uczestnictwo w zajęciach.

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 45 hours, 50 places more information
Coordinators: Franciszek Stępniowski, Anna Wodzińska
Group instructors: Franciszek Stępniowski, Anna Wodzińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Pass/fail

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-16

Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 45 hours, 50 places more information
Coordinators: Franciszek Stępniowski, Anna Wodzińska
Group instructors: Franciszek Stępniowski, Anna Wodzińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Pass/fail
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)