Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3000-13A1POWI Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakres problemowy kursu uwzględnia w szczególności potrzeby studentów Wydziału Polonistyki - nacisk położony zostaje na zagadnienia prawa autorskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

Zapoznanie z najważniejszymi problemami systemu ochrony własności intelektualnej w zakresie prawa krajowego (podział praw własności intelektualnej na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej; podmiot i przedmiot praw autorskich; problem praw majątkowych i osobistych) oraz podstawowymi pojęciami m.in.: własności intelektualnej, prawo autorskie, prawa pokrewne, ochrona baz danych.

Literatura:

akty prawne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z

późn. zm),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych

(Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.),

-Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności

przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 z

późn. zm.),

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231);

literatura przedmiotu:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz: Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

Ochrona własności intelektualnej, red. A.Adamczak, M. du Vall, Warszawa 2010

A.Domańska-Baer, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, Warszawa 2012

Marek Łazewski, Ochrona własności intelektualnej - podstawy, UOTT UW, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student umie wskazać i scharakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności intelektualnej;

zna podstawową siatkę pojęć z zakresu ochrony praw własności (z naciskiem na prawo autorskie); wie, czym jest plagiat

zdobywa podstawowe informacje o funkcjonowaniu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Umiejętności:

1) rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

2) umie zastosować przepisy prawne dot. korzystania z utworów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków

Postawy:

- Docenia potrzebę tworzenia i zastosowywania regulacji prawnych związanych z ochroną własności intelektualnych

- dostrzega konsekwencje obecnie obowiązujących regulacji prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie, do którego student dopuszczony zostanie na podstawie

testu zaliczeniowego, jednokrotnego wyboru, przeprowadzonego na platformie – czas pisania ok. 20 min

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.