Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media elektroniczne w warsztacie filologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1B1ME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media elektroniczne w warsztacie filologa
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla I roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone wybranym aspektom związanym z humanistyką cyfrową.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone wybranym aspektom związanym z humanistyką cyfrową. W ramach kolejnych spotkań studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi analizy i interpretacji tekstów cyfrowych w kontekście utworów tradycyjnych. Wprowadzeniu kolejnych tematów towarzyszy omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych i wybranych elementów stanu badań z zakresu humanistyki cyfrowej. Warsztaty służą także zapoznaniu się z wybranymi narzędzami komputerowymi mogącymi pomóc w pracy filologa.

Literatura:

Poniższa lista stanowi podstawową literaturę pomagającą opanować zagadnienia związane z omawianym tematem. Teksty na poszczególne spotkania będą rozsyłane przez prowadzącego drogą mailową.

1. L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006.

2. P. Celiński, Interfejsy: cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.

3. P. Kubiński, Emersja – antyiluzyjny wymiar gier wideo, „Nowe Media” 1/2015.

4. P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010, roz. 2.

5. J. Dovey, H.W. Kennedy, Kultura gier komputerowych, tłum. T. Macios, A. Oksiuta, Kraków 2011, roz. 1, 2.

6. J. Frużyńska, Mapy, encyklopedie, fraktale, Warszawa 2012.

7. Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

• wymienia podstawowe zagadnienia dotyczące badania tekstów powstałych w środowiskach cyfrowych.

• analizuje i interpretuje cyfrowe utwory;

• rozumie specyfikę perswazyjności w środowisku cyfrowym.

• zna podstawowe repozytoria cyfrowe i potrafi z nich korzystać.

• potrafi efektywnie wykorzystać wybrane narzędzia do edycji tekstów.

• rozumie różnorodność cyfrowych tekstów i konieczność dostosowywania do nich narzędzi badawczych;

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, praca zaliczeniowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.