Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-P1B1TK Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Teatr w kulturze
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla I roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Oparte na autorskim programie i podręczniku „Antropologia widowisk“ ujęcie kultury jako praktyki dramatycznej. Przegląd stanowisk dotyczących teatralności i teatralizacji oraz widowiskowości jako właściwości kultury.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione wybrane kategorie kluczowe dla wiedzy, która ujmuje kulturę jako społeczną, praktyczną samowiedzę zdobywaną w toku zawiązywania i rozwiązywania struktur dramatycznych. Do kategorii tych będą należeć: 1. Formy wzajemności; 2. Zabawa; 3. Rytualizacja; 4. Karnawał i karnawalizacja; 5. Ceremoniały 6. Oczyszczenia; 7. Aktor; 8. Taniec; 9. Performans; 10. Sobowtór; 11. Płeć; 12. Poetyka kulturowa teatru; 13. Pamięć. Za pomocą tych kategorii analizowane będą różne formy zbiorowego działania o różnej skali intensywności. Zajęcia zwrócą uwagę na obecność teatralności w życiu codziennym oraz na kulturę rozumianą jako widowisko. Wychodząc od literatury przedmiotu zajęcia skupią się na wspólnym doświadczeniu uczestnictwa w kulturze oraz interpretowaniu zjawisk społeczno-kulturowych w kategoriach antropologicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Wybrane tekst z: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik i in., wstęp i red. L. Kolankiewicz, wyd. 2 zm. i rozsz., WUW, Warszawa 2010.

2. Wybrane teksty z: Wiedza o kulturze Część III. Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Dudzik, L. Kolankiewicz, WUW, Warszawa 1994.

3. R. Schechner, Performatyka: wstęp, tłum. T. Kubikowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006.

4. M. Sugiera, Pisuar jako źródło cierpień: toalety publiczne i performatywność płci, „Dialog” 2013, nr 3.

5. E. Barba, Antropologia teatru; w: E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, tłum. J. Fret i in., red. wyd. polskiego L. Kolankiewicz, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.

6. S. Mullaney, Miejsce Sceny. Zezwolenie, teatr i władza w renesansowej Anglii, w: Teatr elżbietański, red. nauk. A. Chałupnik, WUW, Warszawa 2015.

7. S. Greenblatt, Szekspir i egzorcyści, w: Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp: K. Kujawińska-Courtney, Kraków 2006.

8. F. Taviani, Kwiat i rycerz: aktorki dell’arte, tłum. M. Kanabrodzki, w: Teatr dell’arte, red. nauk. Dorota Sosnowka, WUW, Warszawa 2016.

9. L. Kolankiewicz, Dziady. Teatr Święta Zmarłych, słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 1999.

10. G. Niziołek, Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

11. K. Lupa, Persona, Seria Teatru Dramatycznego, Warszawa 2010.

12. Wybrane tekst z: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik i in., wstęp i red. L. Kolankiewicz, wyd. 2 zm. i rozsz., WUW, Warszawa 2010.

13. S. Orgel, Wcielanie się w rolę. Odgyrwanie płci w szekspirowskiej Anglii, tłum. O. Kaczmarek, w: Teatr elżbietański, red. nauk. A. Chałupnik, WUW, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Student powinien posiąść lub pogłębić umiejętność analizy różnych zjawisk życia społecznego za pomocą narzędzi antropologii kultury i antropologii widowisk, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń życia zbiorowego o największym natężeniu, z pogranicza sztuki i życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność – 25%

Bieżące przygotowanie do zajęć – 25%

Referat w trakcie zajęć lub praca pisemna – 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.