University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

History of Bulgaria

General data

Course ID: 3005-KL1HB Erasmus code / ISCED: 08.301 / (0222) History and archaeology
Course title: History of Bulgaria Name in Polish: Historia Bułgarii
Department: Institute of Western and Southern Slavic Studies
Course groups: Obligatory Course for the A-language Group (the 1st year of BA studies)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) w sali

Short description:

A course in Bulgarian history.

Full description:

The course in history of Bulgaria is intended as specialized completion of the lecture General History – the Balkans. It is devoted to analysis of source texts and academic commentaries concerning selected questions in history of politics, society and religion in the Bulgarian territories, from the beginnings of Bulgarian nation to the present day.

Bibliography:

Siedem niebios i ziemia. Antologia dawnej prozy bułgarskiej, ed. T. Dąbek-Wirgowa, Warsaw 1981.

Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian Południowych, Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek (eds.), Kraków 2006.

T. Dąbek-Wirgowa, Historia literatury bułgarskiej. Zarys, Warsaw-Wrocław 1980.

T. Dąbek-Wirgowa, “Pochwała prostaczka w literaturze bułgarskiej XVIII i XIX wieku”, [in:] Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, T. Dąbek-Wirgowa, A. Makowiecki (eds.), Warsaw 1993, pp. 61-69.

D. Gil, Prawosławie, historia, naród : miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005.

H. Inalcik, Imperium osmańskie: epoka klasyczna 1300-1600, Kraków 2006.

S. Bylina, Bogomilizm w średniowiecznej Bułgarii. Uwarunkowania społeczne, polityczne, i kulturowe, „Balcanica Poznaniensia” 1985, no. 2.

J. Rubacha, A. Malinowski, A. Giza, Historia Bułgarii 1870-1915: materiały źródłowe z komentarzami. Vol.1: Polityka międzynarodowa, Warsaw 2006.

J. Rubacha, A. Malinowski, Historia Bułgarii 1870-1915: materiały źródłowe z komentarzami. Vol.2: Kwestia macedońska, Warsaw 2007.

J. Rubacha, A. Malinowski, Historia Bułgarii 1870-1915: materiały źródłowe z komentarzami, Vol.3: Polityka wewnętrzna, Warsaw 2009.

A. Giza, Bułgaria i problem macedoński od początku XVIII do lat trzydziestych XX wieku, Szczecin 2003.

J. Rubacha, Bułgarski sen o Bizancjum: polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878-1913, Warsaw 2004.

F. Sławski, Bułgaria - dzieje i piśmiennictwo w zarysie, Kraków 1947.

Jelavich Barbara, Historia Bałkanów, vol. 1: wiek XVIII i XIX; vol. 2: wiek XX, Kraków 2005.

Naród i kultura : antologia esejów i artykułów o narodzie i kulturze bułgarskiej, ed. W. Gałązka, Kraków 1986 (a selection).

Paisij Hilendarski, Słowianobułgarska historia, translated by F. Korwin Szymanowski, Warsaw 1981.

J. Sujecka, Bułgarska przestrzeń narodowa, w: Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś. Vol. III: Litteraria, ed. B. Zieliński, Poznań 2001, pp. 219–224.

G. Szwat-Gyłybowa, Haeresis Bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku, Warsaw 2008 (a selection).

M. Todorova, Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.

T. Wasilewski, Historia Bułgarii, Wrocław 1988.

Learning outcomes:

Students will gain elementary knowledge of Bulgarian history, and will be able to point to the symbols, figures, and places which proved most important for identity narration as well as anchor them in the proper historical context. The students should be able to indicate the most significant moments in the history of Bulgaria in the context of the area, and characterize the particularities of historical process and of causal, temporal and spatial relations.

Assessment methods and assessment criteria:

Continuous assessment:

- attendance (students are entitled to two absences per semester)

- preparation of a presentation on a given topic

- active participation in classes proving the knowledge of assigned texts.

Each semester will be concluded with a written final test.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.