Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje regionu - Chorwacja i Słowenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL2DCHSL Kod Erasmus / ISCED: 08.901 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Dzieje regionu - Chorwacja i Słowenia
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Dzieje regionu - Chorwacja i Słowenia 3005-KL1DCHS

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu dziejów Słowenii i Chorwacji do początku XX wieku, uzyskaną w pierwszym semestrze nauki.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z historią Słowenii i Chorwacji od jej początków po współczesność oraz przekazać podstawową wiedzę o kulturze obu krajów. Przedmiot daje podstawy dla dalszego pogłębiania w toku studiów wiedzy o kulturze Słowenii i Chorwacji.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przedstawienie studentowi najważniejszych etapów w dziejach Słowenii i Chorwacji oraz wskazanie ich roli w procesie kształtowania się kultury obu krajów i tożsamości narodów słoweńskiego i chorwackiego. Przedmiot ma również za zadanie zapoznanie studenta z najistotniejszymi wydarzeniami historycznymi w regionie oraz Europie, które miały istotny wpływ na bieg słoweńskiej i chorwackiej historii.

Literatura:

• Anderson Benedict, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmów, Kraków 1997

• Cetnarowicz A., Słoweńcy i Niemcy w XIX wieku. Z dziejów trudnego współżycia, [w:] Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, red. M. Bobrownicka, Kraków 1996.

• Cetnarowicz A., Słoweński ruch narodowy i jego stosunek do spraw polskich (1848-1879), Kraków 1990.

• Falski Maciej, Porządkowanie przestrzeni narodowej. Przypadek chorwacki, Warszawa 2008, rozdział 1.

• Kraków i Lublana a mit Europy Środkowej, red. J. Purchla, Kraków 2007.

• Paszkiewicz J., Jugosławia w polityce Włoch w latach 1914-1941, Poznań 2004.

• Rapacka Joanna, Godzina Herdera, Warszawa 1995

• Rapacka Joanna, Rzeczpospolita Dubrownicka, wyd. 2, Sejny

• Skowronek J., M. Tanty, T. Wasilewski, Słowianie południowi i zachodni VI-XX wiek, Warszawa 2005.

• W poszukiwaniu nowego kanonu: reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2005

• Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009.

• Wasilewski Tadeusz i Wacław Felczak, Historia Jugosławii, Wrocław 1985.

• Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986.

• Wróbel Piotr, Dubrownik w latach 1358-1526: organizacja przestrzeni, Kraków 2010

• Zacharias M. J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy: system władzy w Jugosławii 1943-1991, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

– posiada podstawową wiedzę z zakresu dziejów Słowenii i Chorwacji na tle dziejów regionu

– posiada podstawową wiedzę o kulturze Słowenii i Chorwacji

– wykazuje orientację w określonym zestawie pojęć, postaci, wydarzeń, dat

UMIEJĘTNOŚCI

– dostrzega w procesie historycznym związki i zależności przyczynowo-skutkowe, czasowe i przestrzenne

– potrafi przedstawić historyczne źródło wybranych zagadnień współczesnej Słowenii i Chorwacji

POSTAWY

– stosuje w rozumowaniu zasady analizy i syntezy

– układa wydarzenia w ciągi przyczynowo-skutkowe

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru letniego w formie testu pisemnego - test wyboru.

Egzamin końcowy w formie ustnej, do którego student jest dopuszczany na podstawie dwóch zaliczonych testów pisemnych:

- testu wyboru po semestrze zimowym

- testu wyboru po semestrze letnim

Zakres egzaminu: treści będące przedmiotem wykładu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.