Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje regionu - Czechy i Słowacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL2DCSL Kod Erasmus / ISCED: 08.901 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Dzieje regionu - Czechy i Słowacja
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat historii Polski i Europy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z historii polityczno-społecznej Czech i Słowacji.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z dziejami Czech i Słowacji od historycznych początków po współczesność. Wiadomości te stanowią niezbędny grunt dla dalszego pogłębiania wiedzy o kulturze czeskiej i słowackiej.

Literatura:

Literatura podstawowa w języku polskim:

1. Skowronek Jerzy, Tanty Mieczysław, Wasilewski Tadeusz, Słowianie zachodni i południowi: VI – XX wiek, Warszawa 2005.

2. Tomaszewski Jerzy, Czechy i Słowacja, Warszawa, 2006.

3. Tomaszewski Jerzy, Słowacja, Warszawa 2011.

4. Patočka Jiří, Kim są Czesi?, Kraków 1997.

5. Bankowicz Marek, Zlikwidowane państwo. Ze studiów nad polityką Czechosłowacji, Kraków 2003.

6. Bobrownicka Maria, Narkotyk mitu. Szkice o świadomosci narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Kraków 1995.

7. Kłoczowski Jerzy, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywlizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 2003.

8. Hroch Miroslav, Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, Wrocław 2003.

9. Surosz Mariusz, Pepiki. Dramatyczne stulecie Czechów, Warszawa 2010.

10. Kościelak Lech, Historia Słowacji, Wrocław 2010.

11. Paner Anna, Jan Hus, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi opisać najważniejsze wydarzenia czeskiej i słowackiej historii oraz ich znaczenie dla kultury regionu.

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszym i drugim semestrze test zaliczeniowy. Zaliczenie obydwu testów uprawnia studenta do zdawania końcowego egzaminu ustnego z materiału całorocznego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.