Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Słowenii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL2HSLW Kod Erasmus / ISCED: 08.301 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Słowenii
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 1L grupy adekwatnej do jęz.A
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem ćwiczeń jest poszerzenie informacji na tematy przedstawione podczas wykładu z przedmiotu Historia Słowenii.

Skrócony opis:

Ćwiczenia z historii Słowenii mają na celu poszerzenie informacji na tematy przedstawione podczas wykładu z przedmiotu Historia Słowenii. Zajęcia obejmują analizę tekstów z zakresu historii społecznej, historii politycznej oraz ogólnie pojętej kultury słoweńskiej od zarania dziejów do czasów najnowszych.

Pełny opis:

Ćwiczenia z historii Słowenii mają na celu poszerzenie informacji na tematy przedstawione podczas wykładu z przedmiotu Historia Słowenii. Zajęcia obejmują analizę tekstów z zakresu historii społecznej, historii politycznej oraz ogólnie pojętej kultury słoweńskiej od zarania dziejów do czasów najnowszych.

Tematyka zajęć obejmuje:

1. Pojawienie się Słowian na ziemiach obecnego państwa słoweńskiego.

2. Początki państwowości przodków obecnych Słoweńców.

3. Przodkowie Słoweńców pod zwierzchnictwem Państwa Franków i Świętego Cesarstwa Rzymskiego

- chrystianizacja.

4. Przodkowie Słoweńców pod zwierzchnictwem Habsburgów

- reformacja.

5. Prowincje Iliryjskie - przodkowie Słoweńców w napoleońskiej Francji.

6. Ponowne zwierzchnictwo Habsburgów

- odrodzenie narodowe Słoweńców.

7. Dwudziestolecie międzywojenne. Słowenia w granicach Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (przemianowanego w 1929 roku na Królestwo Jugosławii).

8. II wojna światowa.

9. Słowenia w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii.

10. Słowenia po odzyskaniu niepodległości.

Literatura:

1. Judt T., Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.

2. Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Słowianie południowi i zachodni VI - XX wiek, Książka i Wiedza, Warszawa 2005.

3. Walkiewicz W., Jugosławia, Trio, Warszawa 2009.

4. Wasilewski T., Historia Jugosławii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.

Pozostała literatura zostanie przedstawiona podczas pierwszych zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zdobywa informacje utrwalające ogólną wiedzę z zakresu historii Słowenii. Jest w stanie zaprezentować kluczowe momenty w dziejach Słowenii, scharakteryzować najistotniejsze dzieła kultury słoweńskiej oraz przeanalizować podstawowe procesy społeczno-kulturowe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

- obecność podczas zajęć (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze)

- aktywność podczas zajęć

- prezentacja

- kolokwium w postaci testu jednokrotnego wyboru (podczas końcowych zajęć w obu semestrach)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.