Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o sztuce Czech

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL2WOC Kod Erasmus / ISCED: 08.901 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o sztuce Czech
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 1L grupy adekwatnej do jęz.A
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymogi w takim samym zakresie jaki obowiązuje przy egzaminie maturalnym. Korzystna będzie szersza wiedza w zakresie przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza plastycznych.

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do dziejów sztuki na ziemiach czeskich. Zajęcia stanowią systematyczny przegląd kolejnych epok i trendów w sztuce od czasów prehistorycznych po współczesność. Sztuka i architektura poszczególnych okresów omawiane są z odwołaniami do konkretnych dzieł obrazowanymi ich prezentacją.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat historii sztuki i estetyki w poszczególnych epokach, prezentowanymi z uwzględnieniem historycznej perspektywy i kulturowych kontekstów tego obszaru. Omawianym materiałem są dokonania artystyczne na ziemiach czeskich interpretowane jako znaki kultury tego obszaru. W ramach zajęć wprowadzone są podstawowe terminy i definicje fundamentalne dla zrozumienia poszczególnych epok.

Literatura:

Obowiązkowo:

1. J. Pavel, Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986.

2. P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty, Poznań 2005

Niedostatek lektur na temat sztuki czeskiej, dostępnych w języku polskim, skłania do uzupełniania go bogactwem wydań albumowych oraz materiałami dostępnymi za pośrednictwem internetu. Porządkujący wykład wiedzy studenci otrzymują podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ogólna znajomość sztuki poszczególnych epok, która rozwijała się na ziemiach czeskich.

Znajomość podstawowej terminologii.

Znajomość najważniejszych zabytków i dokonań reprezentujących poszczególne style.

Umiejętności:

Umiejętność przedstawienia na konkretnym przykładzie cech stylu artystycznego oraz jego czeskiej specyfiki.

Rozpoznawanie najważniejszych dzieł.

Umiejętność wprowadzania analizy dzieła w kontekst kulturowy, dostrzegania w nim zapisu duchowych rozterek danej epoki.

Umiejetność posługiwania się terminologią.

Postawy:

Rozwijanie zdolności patrzenia na dzieła sztuki jako rodzaj kulturowej narracji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta na podstawie wyników testu pisemnego z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, który przeprowadzany jest po dwu semestrach zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.