Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A1TI Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do technologii informacyjnych w warsztacie polonisty.

Opanowanie umiejętności wymaga 30 h pracy.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Postawowe informacje o IT dla filologów.

Podstawy poprawnego przygotowywania tekstów elektronicznych (artykuł i prezentacja).

Procesory tekstu, narzędzia do pracy z tekstem.

Podstawy tworzenia stron www.

Zasoby językowe i literackie.

Przeszukiwanie sieci.

Pełny opis:

Podstawowe informacje o technologiach informacyjnych, podstawowe programy i narzędzia Edytory tekstu i inne narzędzia do pracy z tekstem, środki multimedialne i zasoby przydatne dla filologów.

Zasady i zwyczaje składania tekstu polskiego. Edytory tekstów i ich zastosowanie.

Pierwsze kroki w tworzeniu stron www (bardzo krótkie wprowadzenie do (X)HTML i CSS).

Zasoby lingwistyczne: korpusy, słowniki, tagery, narzędzia statystyczne, syntezatory mowy itd. Zbiory tekstów literackich, biblioteki wirtualne, zasoby innych mediów. itp.

Kilka słów o sztucznej inteligencji. Przeszukiwanie korpusów, wyszukiwanie informacji w sieci.

Literatura:

podręczniki, instrukcje i specyfikacje

Diller, A. LaTeX wiersz po wierszu. Zasady i techniki przetwarzania dokumentOw, tłum. J. Jełowicki, Gliwice 2001.

Dobryjanowicz, E. Podstawy przetwarzania języka naturalnego. Wybrane metody analizy składniowej Warszawa 1992.

Dobryjanowicz, E. Podstawy przetwarzania języka naturalnego. Wybrane metody formalnego zapisu składni Warszawa 1992.

ECDL specification http://212.182.64.77/~ecdl/index.php (European Computer Driving Licence --- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

Felici, J. Kompletny przewodnik po typografii, Gdańsk 2006.

Gajek, E. Komputery w nauczaniu języków obcych, Warszawa.

Hutchins, W. J. Machine Translation: A Brief History [w:] Concise history of the language sciences: from the Sumerians to the cognitivists, E.~F.~K.~Koener, R.~E.~Asher, Pergamon Press 1995.

Lamport, L. LaTeX podręcznik i przewodnik użytkownika, tłum. M. Wolińska i M. Woliński, Warszawa 2004.

Mykowiecka, A. Podstawy przetwarzania języka naturalnego. Metody generowania tekstów Warszawa 1992.

Portal kognitywistyka, http://www.kognitywistyka.net/si/si.htm.

Piotrowski, T. Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.

PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. PKN 2002.

PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja -- Przypisy bibliograficzne --

Dokumenty elektroniczne i ich częci. PKN 1999.

Przepiórkowski, A. Korpus IPI PAN. Wersja wstępna Warszawa 2004.

Sambor, J. Słowa i liczby, Słowa i liczby. Zagadnienia, językoznawstwa statystycznego, Wrocław 1972.

Wołosz, R. Efektywna metoda analizy i syntezy morfologicznej w języku polskim, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student

- ma podstawowe wiadomości o źródłach językowych i literackich;

- zna zasady komunikowania się za pomocą poczty, forów itd.;

- umie efektywnie wyszukiwać informacje;

- zna podstawowe zasady przygotowania artykułu naukowego i prezentacji;

- orientuje się w narzędziach do pracy z danymi tekstowymi o dużej objętości.

Metody i kryteria oceniania:

1. Testy bieżące (on line) i inne aktywności (wypowiedzi na forach, zadania, formularze) 60%. (1,5 ECTS)

2. Test końcowy on-line. 40%. (0,5 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz, Agnieszka Szurek
Prowadzący grup: Agnieszka Szurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają dac uczestnikom orientację w umiejętnościach TIK przydatnych podczas studiów i w pracy zawodowej, takich jak praca z tekstem, grafiką i dźwiękiem, tworzenie prezentacji i materiałów edukacyjnych, narzędzia do wyszukiwania ia analizy informacji, ogólne zasady bezpieczeństwa i dotyczące praw autorskich.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Bezpieczeństwo, dobra praktyki w TIK, prawa autorskie.

2) Praca z edytorem tekstu

3) Narzędzia do analizy tekstu, wyszukiwania i prezentowania danych

4) Praca z grafiką

5) Praca z dźwiękiem

6) Tworzenie krótkich filmów

7) Różne narzędzia do pracy zespołowej

8) Tworzenie interaktywnych zadań i lekcji

9) Tworzenie prezentacji

10) Tworzenie strony www w darmowym kreatorze

11) Tematy zaproponowane przez uczestników

Literatura:

Podczas kursu uczestnicy otrzymują materiały z opisem zadań, programów i aplikacji.

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonywanie praktycznych zadań opisanych w kolejnych modułach (tworzenie prezentacji, tekstów i materiałów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz, Agnieszka Szurek
Prowadzący grup: Agnieszka Szurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają dac uczestnikom orientację w umiejętnościach TIK przydatnych podczas studiów i w pracy zawodowej, takich jak praca z tekstem, grafiką i dźwiękiem, tworzenie prezentacji i materiałów edukacyjnych, narzędzia do wyszukiwania ia analizy informacji, ogólne zasady bezpieczeństwa i dotyczące praw autorskich.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Bezpieczeństwo, dobra praktyki w TIK, prawa autorskie.

2) Praca z edytorem tekstu

3) Narzędzia do analizy tekstu, wyszukiwania i prezentowania danych

4) Praca z grafiką

5) Praca z dźwiękiem

6) Tworzenie krótkich filmów

7) Różne narzędzia do pracy zespołowej

8) Tworzenie interaktywnych zadań i lekcji

9) Tworzenie prezentacji

10) Tworzenie strony www w darmowym kreatorze

11) Tematy zaproponowane przez uczestników

Literatura:

Podczas kursu uczestnicy otrzymują materiały z opisem zadań, programów i aplikacji.

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonywanie praktycznych zadań opisanych w kolejnych modułach (tworzenie prezentacji, tekstów i materiałów).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.