Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia kultury krajów bałtyckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB2WZK Kod Erasmus / ISCED: 08.902 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia kultury krajów bałtyckich
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego na poziomie C1 i języka łotewskiego na poziomie B1.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje szeroki krąg wybranych zagadnień z zakresu kultury i tradycji kulturowych Litwy i Łotwy. Przedstawia główne nurty ewolucji litewskiej i łotewskiej kultury narodowej na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem związków współczesnej sztuki krajów bałtyckich ze sztuką europejską.

Pełny opis:

I. Ćwiczenia nie mają charakteru systematycznego przeglądu materiału. Omawiane są najważniejsze zjawiska zachodzące w różnych dziedzinach sztuki na wybranych przykłady z materiałów źródłowych przedmiotu.

II. Szeroki krąg wybranych zagadnień z zakresu kultury i tradycji kulturowych Litwy i Łotwy. W planowaniu tematyki zajęć bierze się pod uwagę zainteresowania studentów, uwzględnia się aktualne wydarzenia (imprezy) związane z prezentacją kultur litewskiej i łotewskiej w Polsce.

III. Studenci pogłębiają wiedzę o kulturze Litwy i Łotwy, o najwybitniejszych twórcach, doskonalą nawyki samodzielnej interpretacji zjawisk kulturowych i sytuowania ich w kontekście tendencji kultur narodowych Litwy i Łotwy.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzącą, których ostateczny skład zostanie ustalony po konsultacji z uczestnikami zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

(WIEDZA)

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień kultury Litwy i Łotwy

- wskazuje i charakteryzuje etapy rozwoju kultury Litwy i Łotwy

- charakteryzuje specyfikę kultury duchowej i materialnej Łotwy i Litwy;

- rozpoznaje i wyjaśnia przejawy wielokulturowych tradycji krajów bałtyckich;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- rozpoznaje najważniejsze tendencje i nurty w sztuce współczesnej Litwy i Łotwy oraz wskazuje jej relacje ze sztuką europejską;

- analizując i interpretując fakty kulturowe, posługuje się bogatym materiałem argumentacyjnym;

POSTAWY:

- rozumie potrzebę samodzielnego uzupełniania wiedzy z zakresu wiedzy o kulturze krajów bałtyckich

- systematycznie uczestniczy w imprezach kulturalnych poświęconych popularyzacji kultury Litwy i Łotwy, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi w kraju i na świecie

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia semestralnego (na ocenę):

a) kontrola obecności;

b) aktywny udział w zajęciach;

c) praca semestralna (referat, recenzja)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.