Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Epigrafika grecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DK0030
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Epigrafika grecka
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przewidywana jest lektura inskrypcji greckich w oparciu o fotografie.

Przedmiotem zainteresowania beda szczegolnie inskrypcje z terenu

Cyrenajki (w zwiazku z polskimi wykopaliskami w Ptolemais). Omowione

zostana najbardziej charakterystyczne kategorie napisow: dekrety i

inne inskrypcje o charakterze prawnym, katalogi i listy, inskrypcje o

charakterze religijnym, inskrypcje nagrobne, itd. Uczestnicy zajec

zapoznaja sie z zasadami wydawania greckich tekstow inskrypcyjnych

oraz z literatura epigraficzna. Kandydaci do zajec powinni posiadac

przynajmniej podstawowa znajomosc jezyka greckiego.

Pełny opis:

Przewidywana jest lektura inskrypcji greckich w oparciu o fotografie.

Przedmiotem zainteresowania beda szczegolnie inskrypcje z terenu

Cyrenajki (w zwiazku z polskimi wykopaliskami w Ptolemais). Omowione

zostana najbardziej charakterystyczne kategorie napisow: dekrety i

inne inskrypcje o charakterze prawnym, katalogi i listy, inskrypcje o

charakterze religijnym, inskrypcje nagrobne, itd. Uczestnicy zajec

zapoznaja sie z zasadami wydawania greckich tekstow inskrypcyjnych

oraz z literatura epigraficzna. Kandydaci do zajec powinni posiadac

przynajmniej podstawowa znajomosc jezyka greckiego.

Literatura:

Literatura zostanie podana nqa zajęciach

Efekty uczenia się:

zrozumienia greckie inskrypcje w oryginale; umiejętności czytania greckich inskrypcji z oryginału i ich edycję na podstawie wspólnych praktyk

Metody i kryteria oceniania:

aktywne uczestnictwo w zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)