University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Introduction to the archaelogy of the Mediterranean

General data

Course ID: 3101-DO102A Erasmus code / ISCED: 08.4 / (0222) History and archaeology
Course title: Introduction to the archaelogy of the Mediterranean Name in Polish: Zarys archeologii śródziemnomorskiej
Organizational unit: Institute of Archaeology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

The course covers the time-span of 60 hours. It is planned to deepen the knowledge concerning the mediterranean archaeology (it is supplementary to the lecture). The introductory problems like geography, terminology, iconography, mythology are presented during the course. The main aim of the course is not to enlarge the range of the program but to help to master the material required during the exam.

Full description:

The course covers the time-span of 60 hours. It is planned to deepen the knowledge concerning the mediterranean archaeology (it is supplementary to the lecture). The introductory problems like geography, terminology, iconography, mythology are presented during the course. The main aim of the course is not to enlarge the range of the program but to help to master the material required during the exam.

Bibliography:

dodatkowe pozycje zostaną podane w trakcie zajęć):

Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, A. Smogorzewska, F.M.

Stępniowski red., Warszawa 2009

J. Black, A. Green, Słownik mitologii Mezopotamii. Bogowie, demony,

symbole, Warszawa 1998

D. Diringer, Alfabet, Warszawa 1972

Encyklopedia sztuki starożytnej, Warszawa 1998

M. Kuckenburg, Pierwsze słowo, Warszawa 2006

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 2003

J. Baines, J. Malek, Egipt [Wielkie kultury świata], Warszawa 1996

W.V. Davies, Egipskie hieroglify, Warszawa 1998

K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975

N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004

B. Kaim, Sztuka starożytnego Iranu, Warszawa 1996

J. Lipińska, Sztuka egipska, Warszawa 1982

J. Lipińska, Historia architektury starożytnego Egiptu, Warszawa 1977

J. Lipińska, Historia rzeźby, reliefu i malarstwa starożytnego Egiptu,

Warszawa 1978

J. Lipińska, M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1980

D. Ławecka, Północna Mezopotamia w czasach Sumerów, Warszawa 2006

K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981

K. Michałowski, Nie tylko piramidy. Sztuka dawnego Egiptu, Warszawa 1966

M. Popko, Mitologia hetyckiej Anatolii, Warszawa 1976

G. Rachet, Słownik cywilizacji egipskiej, Warszawa 1994

M. Roaf, Mezopotamia [Wielkie kultury świata], Warszawa 1998

A. Siliotti, Egipt - świątynie, ludzie, bogowie, Warszawa 1995

Starożytny Egipt, praca zbiorowa pod red. A. Szczudłowskiej, Warszawa 1976

J. Śliwa, Sztuka i archeologia Starożytnego Wschodu, Warszawa-Kraków 1997

C.B.F. Walker, Pismo klinowe, Warszawa 1998

Learning outcomes: (in Polish)

Znajomość podstawowych problemów archeologii śródziemnomorskiej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocenie podlegał będzie zarówno poziom wiedzy studenta na tematy zrealizowane podczas zajęć, jak i ogólna aktywność na zajęciach. Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć jest wysoka frekwencja na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianów.

Szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych semestrów zajęć w grupach ustalą prowadzący zajęcia.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.