Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki zdobywania i przetwarzania informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DO207X Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Techniki zdobywania i przetwarzania informacji
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Obowiązkowe przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch niezależnych części: teoretycznego wykładu oraz praktycznych ćwiczeń w pracowni komputerowej. Podczas wykładu zostaną przedstawione niektóre elementy teorii pomiaru, podstawy statystyki, wprowadzenie do teorii klasyfikacji oraz schemat procesu badawczego w archeologii. Zaprezentowane zostanie również darmowe oprogramowanie, które może być wykorzystane przez archeologów do przetwarzania informacji.

Pełny opis:

Ramowy program zajęć: (1) formułowanie i testowanie hipotez w archeologii, (2) definicja cechy, skale pomiarowe i błędy pomiaru, (3) miary tendencji centralnej i miary rozproszenia, (4) podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa, rozkład dwumianowy i rozkład normalny, procedura statystyczna, test χ2, (5) rodzaje wykresów, (6) wprowadzenie do teorii klasyfikacji: macierz danych i macierz odległości, miary odległości i podobieństwa, (7) metody klasyfikacji wzorcowej i bezwzorcowej, przykłady zastosowań, (8) proces badawczy w archeologii: od kwerendy źródłowej do publikacji, (9) rodzaje publikacji i proces tworzenia komunikatu naukowego, (10) zastosowanie metod sztucznej inteligencji w archeologii, (11) przegląd darmowych programów komputerowych wspomagających przetwarzanie informacji w archeologii: PAST, InStat, MaCzek i inne.

Literatura:

Kostrubiec B., Taksonomia numeryczne w badaniach geograficznych, Wrocław 1982

Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Warszawa 1995

Sneath P.H.A., Sokal R.R., Numerical taxonomy, San Francisco 1973

Wilson E.B., Wstęp do badań naukowych, Warszawa 1964

Efekty uczenia się:

Zdany egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia: egzamin.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.