University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Technigues of acquiring and transforming of information

General data

Course ID: 3101-DO207X
Erasmus code / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Technigues of acquiring and transforming of information
Name in Polish: Techniki zdobywania i przetwarzania informacji
Organizational unit: Institute of Archaeology
Course groups: (in Polish) Obowiązkowe przedmioty dla II roku
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

This obligatory module is devoted to short presentation of measurement theory, diagram definions, some basic information about probability calculus and statistical data processing, numerical clustering methods and use of the artificial intelligence in archaeology.

Full description:

This obligatory module is devoted to short presentation of measurement theory, diagram definions, some basic information about probability calculus and statistical data processing, numerical clustering methods and use of the artificial intelligence in archaeology.

Bibliography:

Kostrubiec B., Taksonomia numeryczne w badaniach geograficznych, Wrocław 1982

Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Warszawa 1995

Sneath P.H.A., Sokal R.R., Numerical taxonomy, San Francisco 1973

Wilson E.B., Wstęp do badań naukowych, Warszawa 1964

Learning outcomes:

Assessment: exam.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Sposób zaliczenia: egzamin.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)