Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

100 lat Niepodległości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-L100 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: 100 lat Niepodległości
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L5: Antropologia polityczna i ekonomiczna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dyskusja wokół najważniejszych problemów, osiągnięć i porażek państwa i społeczeństwa polskiego w okresie 1918–2018 i przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania i krytycznej lektury naukowej literatury historycznej oraz wypracowywania samodzielnej opinii w sprawach toczących się na forum publicznym dyskusji dotyczących interpretacji ważnych wydarzeń i zjawisk dziejowych.

Pełny opis:

Formuła zajęć – wstępna prezentacja problemu przygotowana przez uczestników zajęć poprzedzająca dyskusję. Dyskusja będzie uzupełniana przez prowadzącego o ewentualne komentarze i pogłębione informacje o literaturze przedmiotu dotyczącej danej kwestii.

Tematyka szczegółowa poszczególnych spotkań zostanie ustalona w czasie pierwszych dwóch zajęć. W zamierzeniu prowadzącego będą one dotyczyły kluczowych i najżywiej komentowanych problemów historii Polski XX wieku, w tym:

- suwerenności Polski w XX wieku (w tym zwłaszcza pytania o ograniczenia suwerenności Polski po drugiej wojnie światowej)

- podziałów i postaw politycznych różnych grup społeczeństwa polskiego ( np. charakter i ewolucja nacjonalizmu, socjalizmu, komunizmu w kolejnych epokach)

- stosunków narodowościowych na ziemiach polskich (ze szczególnym uwzględnieniem spraw polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich)

- przemian i konfliktów społecznych (procesy tworzenia się społeczeństwa nowoczesnego, kwestia oceny przemian społecznych po drugiej wojnie światowej i po 1989 roku, ewolucja relacji gender oraz międzypokoleniowych)

- rozwoju nowoczesnej kultury polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem kultury popularnej)

- przemian gospodarki polskiej (w tym bilans ekonomiczny dwudziestolecia oraz okresu 1944–1989).

- oraz wszystko inne, byle interesujące dla uczestników zajęć.

Literatura:

Pozycje ogólne, literatura specjalistyczna w zależności od konkretnej tematyki zajęć.

A. Antoni Dudek, Historia Polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2017

B. Andrzej Garlicki, Piękne lata trzydzieste, Warszawa 2008

C. Włodzmierz Mędrzecki, Szymon Rudnicki, Janusz Żarnowski, Społeczeństwo polskie XX wieku, Warszawa 2000

D. Wojciech Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2010

E. Andrzej Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1998

F. Henryk Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Kraków 1995.

G. Henryk Zieliński, Historia Polski 1918-1919, Wrocław 1978

Efekty uczenia się:

Zajęcia przygotowują studentów do samodzielnego poszukiwania i krytycznej lektury naukowej literatury historycznej oraz wypracowywania samodzielnej opinii w sprawach toczących się na forum publicznym dyskusji, dotyczących interpretacji ważnych wydarzeń i zjawisk dziejowych.

Metody i kryteria oceniania:

esej na 10 tys. znaków (ze spacjami)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.