University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

100 Years of Independence

General data

Course ID: 3102-L100 Erasmus code / ISCED: 14.7 / (0314) Sociology and cultural studies
Course title: 100 Years of Independence Name in Polish: 100 lat Niepodległości
Department: Institute of Ethnology and Cultural Anthropology
Course groups: (in Polish) III rok studiów licencjackich
(in Polish) Moduł L5: Antropologia polityczna i ekonomiczna
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

optional courses

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest dyskusja wokół najważniejszych problemów, osiągnięć i porażek państwa i społeczeństwa polskiego w okresie 1918–2018 i przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania i krytycznej lektury naukowej literatury historycznej oraz wypracowywania samodzielnej opinii w sprawach toczących się na forum publicznym dyskusji dotyczących interpretacji ważnych wydarzeń i zjawisk dziejowych.

Full description: (in Polish)

Formuła zajęć – wstępna prezentacja problemu przygotowana przez uczestników zajęć poprzedzająca dyskusję. Dyskusja będzie uzupełniana przez prowadzącego o ewentualne komentarze i pogłębione informacje o literaturze przedmiotu dotyczącej danej kwestii.

Tematyka szczegółowa poszczególnych spotkań zostanie ustalona w czasie pierwszych dwóch zajęć. W zamierzeniu prowadzącego będą one dotyczyły kluczowych i najżywiej komentowanych problemów historii Polski XX wieku, w tym:

- suwerenności Polski w XX wieku (w tym zwłaszcza pytania o ograniczenia suwerenności Polski po drugiej wojnie światowej)

- podziałów i postaw politycznych różnych grup społeczeństwa polskiego ( np. charakter i ewolucja nacjonalizmu, socjalizmu, komunizmu w kolejnych epokach)

- stosunków narodowościowych na ziemiach polskich (ze szczególnym uwzględnieniem spraw polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich)

- przemian i konfliktów społecznych (procesy tworzenia się społeczeństwa nowoczesnego, kwestia oceny przemian społecznych po drugiej wojnie światowej i po 1989 roku, ewolucja relacji gender oraz międzypokoleniowych)

- rozwoju nowoczesnej kultury polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem kultury popularnej)

- przemian gospodarki polskiej (w tym bilans ekonomiczny dwudziestolecia oraz okresu 1944–1989).

- oraz wszystko inne, byle interesujące dla uczestników zajęć.

Bibliography:

A. Antoni Dudek, Historia Polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2017

B. Andrzej Garlicki, Piękne lata trzydzieste, Warszawa 2008

C. Włodzmierz Mędrzecki, Szymon Rudnicki, Janusz Żarnowski, Społeczeństwo polskie XX wieku, Warszawa 2000

D. Wojciech Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2010

E. Andrzej Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1998

F. Henryk Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Kraków 1995.

G. Henryk Zieliński, Historia Polski 1918-1919, Wrocław 1978

Learning outcomes: (in Polish)

Zajęcia przygotowują studentów do samodzielnego poszukiwania i krytycznej lektury naukowej literatury historycznej oraz wypracowywania samodzielnej opinii w sprawach toczących się na forum publicznym dyskusji, dotyczących interpretacji ważnych wydarzeń i zjawisk dziejowych.

Assessment methods and assessment criteria:

essay

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.