Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic English in the Humanities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LACH Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Academic English in the Humanities
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Courses in foreign languages
I rok studiów magisterskich
Moduł L4: Antropologia słowa i literatury
Moduł M4: Antropologia słowa i literatury
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

W przypadku nadmiaru kandydatów, priorytet przy zapisach mają osoby zainteresowane wyjazdem stypendialnym na uczelnię anglojęzyczną

Skrócony opis:

Zanim ważne, aktualne anglosaskie publikacje antropologiczne zostaną uprzystępnione w języku polskim, trzeba przynajmniej fragmentarycznie poznawać je w oryginale. Nierzadko jest to lektura trudna, wymagająca wsparcia ze strony kogoś obeznanego z akademicką angielszczyzną, a także ze stroną merytoryczną danej książki czy artykułu. Zajęcia będą polegały na wspólnym, uważnym i refleksyjnym czytaniu kluczowych fragmentów wybranych tekstów z bardziej nowatorskich obszarów dzisiejszej antropologii, które następnie zostaną poddane dyskusji.

Pełny opis:

Oto dwie internetowe opinie na temat pewnej aktualnej książki antropologicznej. Głos pierwszy: In the emerging world of multispecies ethnography, this book is among the best and most readable. Exquisite. Inspired me so much as a scholar. A teraz wypowiedź mniej pochlebna dla autora i antropologii w ogóle: An agonizing read of pseudo intellectual dribble. Insular academic perspective, disorganized, plagued by jargon, shallow/outdated understanding of economics. Not usable except within anthropology departments.

Czytanie niektórych nowatorskich propozycji intelektualnych, zwłaszcza tych w języku obcym, może budzić podobne wątpliwości, niezrozumienie i nieporozumienia. Nierzadko jest to lektura trudna, wymagająca wsparcia ze strony kogoś obeznanego z akademicką angielszczyzną, a także ze stroną merytoryczną danej książki czy artykułu. Co więcej, nawet po uważnej lekturze pojawia się potrzeba omówienia i przedyskutowania tekstu, skonsultowania wątpliwości, wyrażenia swojej oceny. Zajęcia będą polegały na wspólnym uważnym, refleksyjnym czytaniu kluczowych fragmentów wybranych tekstów z bardziej nowatorskich obszarów dzisiejszej antropologii. Pozwolą one zaznajomić się w skrócie z niekiedy kontrowersyjnymi propozycjami takich autorów jak Descola, Holbraad&Pedersen, Ingold, Kohn czy Lowenhaupt Tsing (ew. innych wybranych przez uczestników zajęć). W efekcie mają też pomóc w zajęciu stanowiska wobec rozbieżności takich, jak te zasygnalizowane na początku niniejszego tekstu.

Literatura:

Teksty wybrane przez uczestników oraz:

Ph. Descola, Beyond nature and culture, Chicago 2013.

M. Holbraad, M.A. Pedersen, The ontological turn. An anthropological exposition, Cambridge 2017

T. Ingold, Lines. A brief history, London-New York 2016.

E. Kohn, How forests think. Toward an anthropology beyond the human, Berkeley 2013.

Efekty uczenia się:

Poprawa umiejętności właściwego rozumienia i poprawnego tłumaczenia tekstów akademickich z języka angielskiego

Metody i kryteria oceniania:

czynny udział w zajęciach, terminowe wykonywanie prac

Praktyki zawodowe:

Nie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.