Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka WOS (Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, program od 2019)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3SN19-DW Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka WOS (Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, program od 2019)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Specjalizacja nauczycielska - studia licencjackie - Historia (program od 2019)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany w ramach specjalizacji nauczycielskiej. Są to zajęcia uzupełniające wiedzę i umiejętności nabyte przez studentów podczas wcześniejszych zajęć z dydaktyk przedmiotowych o treści podczas nich nie omówione.

Pełny opis:

Podczas zajęć planowane są m.in. omówienie publikacji z zakresu dydaktyki i pedagogiki, które ukazały się w ostatnich latach, poznanie metod i środków „nietypowych”, ale mogących przydać się podczas pracy z uczniami. Przewidziane jest także spotkanie ze specjalistami, pedagogami zajmującymi się dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza.

Po zajęciach student:

- zna publikacje z zakresu dydaktyki ogólnej, które ukazały się w ostatnich latach

- zna metody mogące być wykorzystanie na lekcjach WOS i historii w szkole podstawowej

- zna zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Umiejętności.

po zakończeniu zajęć student potrafi:

- planować zajęcia z wykorzystanie poznanych na zajęciach metod i środków

- tworzyć i prowadzić bloga nauczycielskiego

- planować zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kompetencje społeczne

po zakończeniu zajęć student:

- jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb uczniów

- dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć studenci będą dyskutować i omawiać zaproponowane przez prowadzącego tematy i problemy. Oceniane będą przygotowanie i udział w tych dyskusjach (umiejętność dyskutowania i argumentowania). Ocenie podlegać będą także zadania domowe, otrzymane od prowadzącego zajęcia.

Elementem, wchodzącym w skład oceny końcowej będzie też uargumentowana samoocena studenta.

Prowadzący zastrzega sobie prawo zadania pracy zaliczeniowej na zakończenie zajęć. Zostanie ona uzgodniona z każdym uczestnikiem i nie będzie wychodzić poza tematykę omawianą na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.