University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492

General data

Course ID: 3104-M3K1-DKMW-OG Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492
Department: Faculty of History
Course groups: (in Polish) Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
(in Polish) Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
(in Polish) Wykłady historyczne
General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses
general courses

Short description: (in Polish)

Kurs oferuje wprowadzenie do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej oraz Afryki Północnej od upadku kalifatu kordobańskiego w 1031 r. aż do upadku Granady w roku 1492.

Full description: (in Polish)

Przedmiot ma wprowadzać w dzieje zachodniej części świata muzułmańskiego od końca kalifatu kordobańskich Umajjadów w 1031 r. aż po upadek muzułmańskiej Granady w 1492 r., który oznacza koniec muzułmańskiej państwowości na Półwyspie Iberyjskim. Nacisk kładziony będzie na zagadnienia społeczno-kulturowe, nie zaś na historię polityczną sensu stricto, by studenci mogli zrozumieć na czym polegała unikalność al-Andalus (Hiszpanii) i Afryki Północnej w świecie klasycznego islamu.

Bibliography: (in Polish)

W zasadzie brak jest opracowania będącego satysfakcjonującą syntezą poruszanych zagadnień. Prowadzący będzie sugerował literaturę uzupełniającą w zależności od zainteresowań i kompetencji studentów.

Learning outcomes: (in Polish)

Student po ukończeniu kursu:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę o dziejach muzułmańskiej Hiszpanii oraz Maghrebu od XI do XV w.

- ma uporządkowaną wiedzę o zagadnieniach społeczno-kulturowych Al-Andalus i Maghrebu do schyłku XV w.

Umiejętności:

- potrafi wskazać kulturową specyfikę Al-Andalus i Maghrebu na tle świata muzułmańskiego i Europy w pełnym i późnym średniowieczu oraz jej źródła

- potrafi wskazać najważniejsze procesy kulturowe i

społeczne zachodzące w Al-Andalus i Maghrebie w XI-XV w., w tym także orientuje się ogólnie w dziejach i kulturze tamtejszej społeczności chrześcijańskiej i żydowskiej

- potrafi wskazać przyczyny upadku kalifatu kordobańskiego, niestabilności politycznej państw muzułmańskich w pełnym i późnym średniowieczu oraz sukcesu Rekonkwisty

Kompetencje:

- ma świadomość ograniczeń, jakie na poznanie dziejów Al-Andalus, średniowiecznego Maghrebu i wszelkich dawnych kultur nakłada natura źródeł historycznych, a jednocześnie rozumie konieczność stałego ich zgłębiania i reinterpretacji

- ma świadomość kulturowej specyfiki muzułmańskiego Zachodu oraz źródeł tej specyfiki

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Regularna obecność oraz test odbywający się na ostatnich zajęciach

Classes in period "Summer semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours, 35 places more information
Coordinators: Mateusz Wilk
Group instructors: Mateusz Wilk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading
Mode:

(in Polish) zdalnie

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.