University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Historia, humanistyka, nauki społeczne: problemy interdyscyplinarnych badań XIX wieku

General data

Course ID: 3104-M3K3-HHNS Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Historia, humanistyka, nauki społeczne: problemy interdyscyplinarnych badań XIX wieku
Department: Faculty of History
Course groups: (in Polish) Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
(in Polish) Teoria badań historycznych (Historia, II st., program od 2019 r.)
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Short description: (in Polish)

Zajęcia są poświęcone rozumieniu interdyscyplinarności w kontekście badań nad wybranymi aspektami historii XIX w. i zastosowaniom podejścia interdyscyplinarnego w praktyce badawczej.

Studia stacjonarne II stopnia, przedmiot do wyboru.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 90 godzin przygotowanie do zajęć).

Full description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy na temat znaczenia interdyscyplinarności w badaniach historycznych, w szczególności nad XIX w., sposobów rozumienia interdyscyplinarności, zastosowania podejścia interdyscyplinarnego w badaniach nad różnymi obszarami historii XIX w.

Bibliography: (in Polish)

Zob. sylabus zajęć w cyklu dydaktycznym.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zaliczeniu zajęć student:

– zna przykłady interdyscyplinarnych studiów z zakresu historii, innych nauk humanistycznych oraz nauk społecznych;

- analizuje problemy badawcze powstające podczas takich studiów;

- poznaje specyfikę metod badawczych poszczególnych nauk i specyfikę badań interdyscyplinarnych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aktywny udział w ćwiczeniach decyduje o ocenie; w przypadku wątpliwości co do oceny, student zdaje kolokwium. Kolokwium zdaje się również w przypadku 2 lub 3 nieobecności.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Tomasz Kizwalter
Group instructors: Tomasz Kizwalter
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Mode:

(in Polish) zdalnie

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.