University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

The preservation and protection of archival materials

General data

Course ID: 3104-SPA-PZZ Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: The preservation and protection of archival materials Name in Polish: Przechowywanie i zabezpieczanie zasobu
Department: Faculty of History
Course groups: (in Polish) Studia Podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Treści kształcenia: regulacje i normy prawne, parametry techniczne przechowywania,

wyposażenie magazynów archiwalnych, problemy przechowywania różnych nośników:

papieru, negatywów i pozytywów, fotografii, taśm radiowych, filmowych i telewizyjnych,

nośników informatycznych; problem „kwaśnego papieru”.

Full description: (in Polish)

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Bibliography: (in Polish)

Literatura znajduje się w szczegółowym sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

- zna zasady zabezpieczania materiałów archiwalnych,

- zna zasady regulujące wyposażenie magazynów archiwalnych,

- zna wymagania stawiane budynkom archiwalnym.

II.UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

- potrafi dokonać wyboru teczek, kopert i innych materiałów służących przechowywaniu

materiałów archiwalnych,

- potrafi dokonać wyboru wyposażenia magazynu archiwalnego,

- potrafi przechowywać zasób archiwalny zgodnie z obowiązującymi standardami.

III.KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

- wykazuje poszanowanie dla standardów służących przechowywaniu i zabezpieczaniu

zasobu archiwum zakładowego i archiwum historycznego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania znajdują się w szczegółowym sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Classes in period "Summer semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 18 hours more information
Coordinators: Aleksandra Oniszczuk
Group instructors: Anna Czajka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Type of course:

obligatory courses

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.